Vo Veľkej Lomnici odhalili pamätnú tabuľu obetiam Gulagov

V sobotu 13. apríla 2013 na miestnom cintoríne vo Veľkej Lomnici odhalili pamätnú tabuľu ľuďom odvlečeným do sovietskych pracovných táborov. Priamo z obce Veľká Lomnica bolo do Sovietskeho zväzu odvlečených spolu deväť miestnych obyvateľov. Pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule sa v predvečer podujatia (piatok 12. apríla 2013) uskutočnila prezentácia dokumentárneho filmu Ústavu pamäti národa Prežili sme Gulag, na ktorú nadviazala diskusia s predsedom Správnej rady ÚPN a režisérom uvedeného filmu Ondrejom Krajňákom. Ten prítomných informoval aj o tom, že sa ÚPN bude problematike ľudí odvlečených do Gulagov venovať systematicky. Pietne podujatie pripravila obec Veľká Lomnica v spolupráci so Zväzom protikomunistického odboja, Rímskokatolíckym Farským úradom vo Veľkej Lomnici a ÚPN.

Vytlačiť