Logo

Vo Varšave si pripomenuli 30. výročie Sviečkovej manifestácie

V Slovenskom inštitúte vo Varšave sa koncom marca uskutočnilo podujatie venované 30. výročiu Sviečkovej manifestácie. Riaditeľ inštitútu Milan Novotný v úvodnom príhovore označil tzv."Bratislavský Veľký piatok" z marca 1988 za najvýznamnejší verejný prejav odporu voči vtedajšiemu komunistickému režimu na území Slovenska a vyzdvihol odvahu účastníkov tohto protestného zhromaždenia.

Dobový kontext tejto demonštrácie slovenských veriacich priblížil prostredníctvom multimediálnej prezentácie kňaz Artur Sobotka, ktorý poukázal na udalosti predchádzajúce jej príprave a porovnal aj vtedajšiu situáciu katolíckej cirkvi na Slovensku a v Poľsku. V tejto súvislosti predstavil tiež vlastný knižný preklad významnej publikácie o danom období - "Sila slabých, slabosť silných" do poľského jazyka. Jej autorom je jedna z najvýraznejších osobností slovenského exilu, kňaz a filozof Anton Hlinka.

Po následnej projekcii filmového dokumentu Ústavu pamäti národa "Sviečková manifestácia alebo Bratislavský Veľký piatok" nasledovala zaujímavá diskusia o paralelách i odlišnostiach politických a náboženských pomerov na Slovensku a v Poľsku v období 1945-1989.

Podujatie, ktoré sa stretlo s veľkým záujmom varšavskej odbornej i laickej verejnosti, zorganizoval Slovenský inštitút vo Varšave v spolupráci s Ústavom pamäti národa v rámci dlhodobého prezentačného projektu, venovaného významným udalostiam a osobnostiam slovenskej histórie.

Monika Kalinowska

Otvorenie podujatia, vpravo kňaz Artur Sobotka

Otvorenie podujatia, vpravo kňaz Artur Sobotka

Foto: Archív Slovenského inštitútu vo Varšave

Vytlačiť