Logo

Vo Varšave sa stretli zástupcovia poradných orgánov ENRS

Členovia poradného výboru a vedeckej rady Európskej siete Pamäť a solidarita sa 26. a 27. apríla stretli na rokovaní vo Varšave. ENRS vznikla na základe iniciatívy ministrov kultúry Nemecka, Maďarska, Poľska a Slovenska v roku 2005 a od roku 2009 je v jej štruktúrach Slovensko zastúpené prostredníctvom Ústavu pamäti národa.

Na rokovaní sa za Slovensko zúčastnila aj predsedníčka Správnej rady ÚPN Andrea Kluknavská, ktorá je členkou Riadiaceho výboru ENRS, a poslanec Národnej rady SR Ján Budaj, ktorý je členom poradného výboru.

Počas prvého dňa rokovaní sa konalo plenárne zasadnutie poradného výboru a vedeckej rady, v rámci ktorého pracovníci Sekretariátu ENRS pripravili prehľad aktivít Siete a prítomní členovia prediskutovali ťažiskové projekty ENRS na rok 2018. Medzi projektmi Siete najviac rezonovala medzinárodná výstava o dôsledkoch prvej svetovej vojny, sympózium európskych pamäťových inštitúcií v Bukurešti, vedecká konferencia Genealógia pamäti vo Varšave, ako aj projekt o naratíve spoločných európskych dejín. Medzi spoločnými projektmi ÚPN a ENRS je aj každoročný multižánrový Festival slobody, ktorý sa toho roku bude konať už tradične v novembri.

Popri konkrétnych projektoch Siete na najbližšie obdobie prítomní diskutovali aj o otázkach strednodobého rozvoja ENRS, vrátane možnosti prijímania nových členských štátov. Európsku sieť Pamäť a solidarita v súčasnosti tvorí päť štátov, okrem Slovenska aj Nemecko, Maďarsko, Poľsko a Rumunsko. Rokujúci zároveň vytipovali ťažiskové výročia nadchádzajúcich rokov, ktoré by mali byť reflektované v aktivitách ENRS na najbližšie obdobie. Medzi nimi má významné miesto najmä 30. výročie pádu komunistických režimov v štátoch strednej a východnej Európy, ktoré si budeme pripomínať na jeseň 2019.

Rokovanie Európskej siete Pamäť a solidarita vo Varšave

Rokovanie Európskej siete Pamäť a solidarita vo Varšave

Na rokovaní ENRS sa zúčastnila predsedníčka Správnej rady ÚPN Andrea Kluknavská, riaditeľ Sekcie vedeckého výskumu Peter Jašek a poslanec NR SR Ján Budaj

Na rokovaní ENRS sa zúčastnila predsedníčka Správnej rady ÚPN Andrea Kluknavská, riaditeľ Sekcie vedeckého výskumu Peter Jašek a poslanec NR SR Ján Budaj

Poslanec NR SR Ján Budaj je členom poradného výboru ENRS

Poslanec NR SR Ján Budaj je členom poradného výboru ENRS

Foto: Agnieszka Szybowska

Vytlačiť