Vo Varšave sa konala vedecká konferencia o páde komunistického režimu

Vo Varšave sa 4. a 5. apríla 2019 stretli odborníci na moderné dejiny, aby počas medzinárodnej vedeckej konferencie diskutovali o udalostiach roku 1989. Podujatie On the Downfall of Communism. 1989 in Central and Eastern Europe s Múzeom poľskej histórie spoluorganizovala aj Európska sieť Pamäť a solidarita. Podujatie sa začalo vo štvrtok 4. apríla slávnostným otvorením v priestoroch Prezidentského paláca, teda na rovnakom mieste, kde v roku 1989 prebiehali historické rokovania poľského okrúhleho stola. Pri otvorení sa prítomným hosťom prihovoril prezident Poľskej republiky Andrzej Duda, ktorý vyzdvihol pád komunistického režimu ako jeden z najvýznamnejších okamihov v moderných poľských dejinách.

Po slávnostnom otvorení nasledoval prvý panel konferencie, v ktorom hostia analyzovali medzinárodný dosah pádu komunistických režimov v strednej a východnej Európe. V rámci bloku vystúpili o. i. predseda Vedeckej rady ENRS prof. Attila Pók či historik Oldřich Tůma z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. V druhom paneli, venovanom globálnemu pohľadu na rok 1989, vystúpili známy americký bádateľ a bývalý riaditeľ Rádia Slobodná Európa A. Ross Johnson či poľský historik a dlhoročný prezident IPN Łukasz Kamiński. Rokovania prvého dňa ukončil tretí blok zameraný na tému politickej a spoločenskej transformácie po roku 1989, ktorý moderoval Michael Žantovský. Rumunský historik Florin Abraham v ňom analyzoval problém transformácie v Rumunsku a americký historik Mark Kramer priblížil pohľad atlantickej superveľmoci na vývoj v strednej Európe.

Druhý deň konferencie sa konal v priestoroch Paláca republiky. V dopoludňajšom paneli, ktorý sa venoval ozvenám hnutia Solidarita, vystúpil aj vedúci Katedry histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a člen Správnej rady ÚPN prof. Martin Pekár. Situáciu v slovenskej historiografii a spoločnosti priblížil počas bloku zameraného na diskusie o roku 1989 riaditeľ Sekcie vedeckého výskumu ÚPN Peter Jašek.

Záujem širokej aj odbornej verejnosti o udalosti roku 1989 ukázali počas podujatia diskusie početného auditória. Konferencia bola prvým z podujatí pod patronátom Európskej siete Pamäť a solidarita, ktoré budú venované pádu komunistických režimov v Európe. V Bratislave sa bude veľká medzinárodná konferencia konať v dňoch 12. − 13. novembra 2019.

Na konferencii sa zúčastnil aj poľský prezident Andrzej Duda (na fotografii v prvom rade štvrtý sprava)

Na konferencii sa zúčastnil aj poľský prezident Andrzej Duda (na fotografii v prvom rade štvrtý sprava)

Konferencia On the Downfall of Communism. 1989 in Central and Eastern Europe. V paneli, ktorý sa venoval ozvenám hnutia Solidarita, vystúpil aj vedúci Katedry histórie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach a člen Správnej rady ÚPN prof. Martin Pekár (druhý zľava)

Konferencia On the Downfall of Communism. 1989 in Central and Eastern Europe. V paneli, ktorý sa venoval ozvenám hnutia Solidarita, vystúpil aj vedúci Katedry histórie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach a člen Správnej rady ÚPN prof. Martin Pekár (druhý zľava)

V paneli, ktorý sa venoval ozvenám hnutia Solidarita, vystúpil aj vedúci Katedry histórie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach a člen Správnej rady ÚPN prof. Martin Pekár (druhý zľava)

V paneli, ktorý sa venoval ozvenám hnutia Solidarita, vystúpil aj vedúci Katedry histórie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach a člen Správnej rady ÚPN prof. Martin Pekár (druhý zľava)

Situáciu v slovenskej historiografii a spoločnosti priblížil počas bloku zameraného na diskusie o roku 1989 riaditeľ Sekcie vedeckého výskumu ÚPN Peter Jašek

Situáciu v slovenskej historiografii a spoločnosti priblížil počas bloku zameraného na diskusie o roku 1989 riaditeľ Sekcie vedeckého výskumu ÚPN Peter Jašek

Foto: Mariusz Bodnar / Múzeum poľskej histórie, ENRSVytlačiť