Logo

Vo Varšave rokovali orgány Európskej siete Pamäť a solidarita

Vo Varšave sa v dňoch 5. a 6. februára 2020 konalo rokovanie Vedeckej rady a Poradného zboru Európskej siete Pamäť a solidarita. Slovenskú republiku na týchto rokovaniach zastupoval člen Riadiaceho výboru ENRS a predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ján Pálffy.

Predmetom rokovaní poradných rokovaní ENRS bolo oboznámenie sa s finančnou štruktúrou ENRS a projektmi realizovanými v roku 2019, ako aj diskusia o strategických cieľoch Siete a projektoch plánovaných v nadchádzajúcom období.

Jednou z kľúčových otázok diskusií bolo aj rozšírenie Siete o ďalšie členské štáty, osobitne o Českú republiku, Rakúsko, Gruzínsko a Albánsko. Na otvorení stretnutia preto vystúpila albánska ministerka kultúry Elva Margariti, ktorá prítomným prezentovala úsilie Albánska pripojiť sa k ENRS a ocenila predchádzajúce aktivity Siete venované európskym dejinám 20. storočia.

Účastníci rokovaní poradných orgánov ENRS

Účastníci rokovaní poradných orgánov ENRS

Účastníci rokovaní poradných orgánov ENRS

Účastníci rokovaní poradných orgánov ENRS

Albánska ministerka kultúry Elva Margariti počas otváracieho príhovoru

Albánska ministerka kultúry Elva Margariti počas otváracieho príhovoru

Foto: ENRS/Beata Drzazga

Vytlačiť