Logo

Vo Varšave o 25 rokoch európskej skúsenosti v osídlach komunistickej diktatúry

Vo Varšave sa 15. júna 2015 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pod názvom "25 rokov európskej skúsenosti v osídlach komunistickej diktatúry - úspechy a neúspechy", ktorú usporiadal poľský Inštitút pamäti národa (IPN), ktorý je partnerskou organizáciou ÚPN.

Popri účastníkoch z partnerských pamäťových inštitúcií z okolitých postsocialistických krajín sa na nej zúčastnil aj predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák s koordinátorom medzinárodnej spolupráce ústavu Mariánom Turzom. Účastníci konferencie sa mali možnosť prezentovať v štyroch tematických panelových diskusiách. O tom, ako hovoriť o komunizme V jednej z nich odznel aj príspevok predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka, ktorý vo svojej prezentácii hovoril o problematike otvorenia archívov bývalej ŠtB a sprievodných javoch súvisiacich so zverejnením registračných protokolov bývalej komunistickej ŠtB v Československu. V ďalších blokoch sa účastníci venovali stíhaniu zločinov komunizmu a problematike, či previerky a lustrácie slúžia svojmu účelu. Krajňákova prezentácia vyvolala medzi účastníkmi mimoriadny ohlas a v následnej živej diskusii po skončení konferencie a v neformálnych rozhovoroch si účastníci konferencie vymieňali názory a skúsenosti z toho, ako otváranie archívov zarezonovalo verejnosťou v jednotlivých postkomunistických krajinách. Aj táto konferencia len posilnila vedomie vážnosti a nutnosti existencie pamäťových inštitúcií typu ÚPN v postkomunistických krajinách, ktorých pôsobenie napomáha zachovaniu pamäti národov na neblahé dedičstvo komunistického režimu, čo má mimoriadny význam pre nastupujúce generácie, ktoré sa o tomto režime majú možnosť dozvedieť len z učebníc dejepisu.

Predseda IPN pán Lukasz Kaminski počas jeho úvodného príhovoru.

Predseda IPN pán Lukasz Kaminski počas jeho úvodného príhovoru.

Predseda ÚPN Ondrej Krajňák počas jeho prezentácie.

Predseda ÚPN Ondrej Krajňák počas jeho prezentácie.

Účastníci konferencie.

Účastníci konferencie.

Účastníkov konferencie zaujala aj obrazová časť prezentácie ÚPN.

Účastníkov konferencie zaujala aj obrazová časť prezentácie ÚPN.

Foto: Marian Turza, ÚPN

Vytlačiť