Vladimír Palko: Zahraničný tajný spolupracovník RICHARD v službách spravodajských zložiek 11. brigády Pohraničnej stráže

Získanie Emila Schuhgovicha pre spoluprácu malo byť veľkým úspechom rozviedky 11. brigády Pohraničnej stráže. Príbeh získania a riadenia zahraničného agenta RICHARDA je poučnou sondou do sveta spravodajskej práce rozviedky 11. brigády a dôsledne mapuje metódy príslušníkov spravodajského oddelenia a ich nasadenie v honbe za prvým (a posledným) príslušníkom rakúskej Gendarmerie získaného pre spoluprácu s 11. brigádou. Trvalo tri roky získať Schuhgovicha a ďalšie dve dekády sa ho snažila rozviedka Pohraničnej stráže vyťažovať k záujmovým objektom, či problematike utečencov, s veľkou pomocou jeho strýka Gustava Kováčika, agenta s krycím menom PETER. Jedinečnosť tejto spolupráce potvrdzovala aj snaha rozviedky udržať funkčnú spoluprácu čo najdlhšie a obnoviť ju po dlhších komunikačných výpadkoch. Zároveň boli jej pracovníci ochotní obetovať množstvo času a námahy, aby vytvorili uveriteľné fabulácie vedúce k vytýčenému cieľu. Ten však dosiahli iba vo veľmi obmedzenom rozsahu, keď za 20 rokov spolupráce získali od RICHARDA iba 13 agentúrnych správ.

Vytlačiť