Vladimír Palko: Antonín Brázdil - „Eso v rukáve“ spravodajskej skupiny Malacky 11. brigády Pohraničnej stráže

Antonín Brázdil pôsobil v spravodajskej skupine Malacky 11. brigády Pohraničnej stráže ako spravodajský dôstojník a od roku 1979 ako jej náčelník takmer tridsaťdva rokov. Pozdĺž rieky Moravy tvoriacej hranicu s Rakúskom budoval v rámci kontrarozviednych úloh špionážnu sieť tajných spolupracovníkov, kontrolujúcich osoby podozrivé z emigračných úmyslov, či pomáhajúcich odhaľovať potenciálnych páchateľov prípravy úteku do zahraničia, takzvaných narušiteľov štátnej hranice. Brázdil predstavoval prototyp netalentovaného, podpriemerného študenta bez jazykovej znalosti, ktorý však v bezpečnostných zložkách komunistického režimu dostal príležitosť usilovnou spravodajskou prácou vyvážiť svoje negatíva a aj vďaka lojálnosti k režimu nakoniec dosiahnuť relatívne vysokú hodnosť a náčelnícku funkciu. Na vysokom počte konkrétnych agentov ktorých riadil, či osôb, ktoré preveroval v signálnych a pozorovacích zväzkoch, môže čitateľ získať vyvážený pohľad na činnosť dôstojníka kontrarozviedky v slovensko-rakúskom pohraničí.

Vytlačiť