Videozáznam diskusného večera ÚPN na tému Obnovenie Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968

V Poľskom inštitúte v Bratislave sa vo štvrtok 26. apríla konala beseda z cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa na tému Obnovenie Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968. Diskutovali doc. ThDr. Peter Borza, PhD. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) a Patrik Dubovský, PhD. (Ústav pamäti národa), diskusiu moderoval PhDr. Tomáš Klubert, PhD. (Ústav pamäti národa). Pozrite si videozáznam.

Vytlačiť