Vernisáž výstavy Protikomunistický odboj na Slovensku v Rajeckých Tepliciach

Pri príležitosti 25.výročia Nežnej revolúcie sa 27. októbra 2014 v Rajeckých Tepliciach uskutočnila vernisáž výstavy o protikomunistickom odboji na Slovensku. Za účasti primátora mesta RNDr. Petra Dobeša, predstaviteľov Ústavu pamäti národa Mgr. Jána Mitáča, Mgr. Petra Jašeka, PhD. a obyvateľov mesta bola predstavená v Rajeckých Tepliciach, ako prvom meste na Slovensku po Bratislave. Výstava približuje protikomunistický odboj na Slovensku v období od konca II. svetovej vojny do novembra 1989.

Na otvorení výstavy vystúpil primátor mesta RNDr. Peter Dobeš, ktorý v príhovore ocenil spoluprácu mesta Rajecké Teplice s Ústavom pamäti národa pri organizovaní spoločných podujatí. Mesto Rajecké Teplice v spolupráci s Ústavom pravidelne organizuje akcie, ktoré pripomínajú tak udalosti z novembra 1989, ako aj tzv. Sviečkovú manifestáciu z marca roku 1988. V roku 2011 to bola beseda ÚPN s Mgr. Patrikom Dubovským o Perzekúciách komunistického režimu v rokoch 1948 – 1989. V roku 2012 bola v spolupráci ÚPN inštalovaná výstava o dejinách Štátnej bezpečnosti na Slovensku – Prísne tajné!. V marci 2013 pri príležitosti 25.výročia Sviečkovej manifestácie mesto zorganizovalo besedu, na ktorej sa zúčastnili RNDr. František Mikloško, ako jeden z hlavných organizátorov zhromaždenia a Mons. ThDr. Ing. Ladislav Stromček, generálny vikár Žilinskej diecézy, ako jeden z hlavných informátorov zahraničných vysielačiek Slobodná Európa a Hlas Ameriky.

Na vernisáži sa prítomným prihovoril Mgr. Ján Mitáč, ktorý ocenil spoluprácu mesta Rajecké Teplice s Ústavom pamäti národa a vyzdvihol potrebu pripomínať hlavne mladej generácii obdobie a perzekúcie komunistického režimu a udalosti spojené s protikomunistickým odbojom na Slovensku. Mgr. Peter Jašek, PhD. vo svojom vystúpení priblížil z pohľadu autora vznik a zameranie tejto výstavy. Každý panel hovorí stručne o udalostiach, ktoré sprevádzali nástup komunistov k moci, vládnutím všetkých silových, politických, náboženských a kultúrnych zložiek spoločnosti.

Výstava popisuje vznik a centrá jednotlivých odbojových hnutí, či už to bolo z radov civilného obyvateľstva, náboženských predstaviteľov alebo zástupcov kultúrneho života. Výstava približuje hnutie Biela légia, či prípady Alberta Púčika, Antona Tunegu a Eduarda Tesára. Zaoberá sa odporom voči komunizmu v Zbore národnej bezpečnosti, približuje tzv. tajnú cirkev, tajné rehole, a občiansky disent, Bratislavskú päťku a tiež úlohu slovenského exilu v protikomunistickom odboji. Výstava približuje vydávaniu samizdatov, pašovaniu literatúry, prevádzačstvo cez hranice, či agentov - chodcov. Osobitná pozornosť je venovaná sviečkovej manifestácii z roku 1988, ako aj únosom a vraždám zrežírovaných Štátnou bezpečnosťou. Výstava sa podrobne venuje osobnostiam – hrdinom protikomunistického odboja (Ján Chryzostom kardinál Korec, Vladimír Jukl, Silvester Krčméry, Ján Čarnogurský, František Mikloško, Dominik Tatarka, Hana Ponická, Miroslav Kusý, Alexander Dubček, Tomislav Poglajan-Kolakovič). Záver výstavy je venovaný pádu komunistického režimu a vyrovnaniu sa s komunistickým režimom v slovenskej legislatíve. Výstava rozoberá viacero tém, ktoré spolu tvoria jeden celok zameraný na protikomunistický odboj. Jednotlivé témy výstavy ponúkajú priestor na oveľa hlbšie a podrobnejšie spracovanie danej problematiky.

V rámci vernisáže sa uskutočnila aj neformálna beseda s pozvanými hosťami. Záujemci o výstavu si ju môžu pozrieť v obradnej sále Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach do 7.11.2014.

Foto: pohľad na inštalovanú výstavu v priestoroch Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach

Pohľad na inštalovanú výstavu v priestoroch Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach

Foto: príhovor primátora mesta Rajecké Teplice Petra Dobeša

Príhovor primátora mesta Rajecké Teplice Petra Dobeša

Foto: neformálna diskusia po otvorení výstavy

Neformálna diskusia po otvorení výstavy

Foto: príhovor primátora mesta Rajecké Teplice P. Dobeša, vedľa J.Mitáč a P.Jašek

Príhovor primátora mesta Rajecké Teplice Petra Dobeša, vedľa neho zástupcovia ÚPN Ján Mitáč, Peter Jašek

Foto: Mestský úrad v Rajeckých Tepliciach

Vytlačiť