Vernisáž výstavy „Ve stínu šibenice“ v Brne v spolupráci s ÚPN

V Brne sa 7. mája 2015 uskutočnila slávnostná vernisáž výstavy pod názvom Život ve stínu šibenice, ktorú pripravilo Muzeum českého a slovenského exilu 20. století v Brne, v spolupráci s domácimi i zahraničnými partnermi. Zúčastnili sa na nej aj zástupcovia ÚPN pod vedením predsedu Správnej rady ÚPN Ondrejom Krajňákom. Ústav pre tento účel poskytol expozícii spracované dokumenty súvisiace s obeťami komunistického režimu, ktoré výraznou mierou obohatili medzinárodný kontext výstavy a z odborného hľadiska sa stali neoddeliteľnou súčasťou expozície.

Podujatie začalo uctením si obetí druhého a tretieho odboja v chráme Sv. Michala na Dominikánskom námestí v Brne, po ktorom nasledovalo samotné otvorenie expozície v Krížovej chodbe Novej radnice. Na stovke výstavných panelov sú prezentované osudy ľudí, ktorí sa v období II. svetovej vojny zapojili do protinacistického alebo protifašistického odboja priamo účasťou v bojoch na frontoch, zapojením sa do SNP, poskytnutím pomoci prenasledovaným Židovskému obyvateľstvu, alebo inou odbojovou aktivitou, a následne po roku 1948 boli perzekvovaní zo strany totalitného komunistického režimu. Jednotlivé panely výstavy ponúkajú informácie o ľuďoch ktorí za svoje nekompromisné postoje voči obom totalitám skončili po komunistickom prevrate v Československu na popraviskách, vo väzniciach, v exile či v úplnom zabudnutí. Prezentované osobnosti nepochádzajú len z radov vojakov či partizánov, ale aj spomedzi kňazov a duchovných rôznych cirkví, spisovateľov, básnikov, umelcov, skautov, či jednoduchých občanov postihnutých zločinnou mašinériou "diktatúry proletariátu".

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák v rozhovore s autorom výstavy a riaditeľom Múzea českého a slovenského exilu J. Kratochvílom a J. Em. kardinálom Dominikom Dukom vyjadrili odhodlanie aj naďalej spolupracovať pri organizovaní podobných podujatí.

Príhovor J.Em. kardinála Dominika Duku, metropolitu a prímasa českého počas slávnostného otvorenia výstavy.

Príhovor J.Em. kardinála Dominika Duku, metropolitu a prímasa českého počas slávnostného otvorenia výstavy.

Postupné zažínanie sviec symbolizujúcich tábory smrti a miesta bolesti a utrpenia počas nacistického a komunistického režimu.

Postupné zažínanie sviec symbolizujúcich tábory smrti a miesta bolesti a utrpenia počas nacistického a komunistického režimu.

Uctenie si pamiatky obetí druhého a tretieho odboja v chráme sv. Michala v Brne.

Uctenie si pamiatky obetí druhého a tretieho odboja v chráme sv. Michala v Brne.

Predstavitelia ÚPN P. Jakubčin a O. Krajňák počas prehliadky výstavy.

Predstavitelia ÚPN P. Jakubčin a O. Krajňák počas prehliadky výstavy.

Predseda Správnej rady ÚPN O. Krajňák v rozhovore s autorom výstavy - riaditeľom Múzea českého a slovenského exilu J. Kratochvílom, a J. Em. kardinálom Dominikom Dukom.

Predseda Správnej rady ÚPN O. Krajňák v rozhovore s autorom výstavy - riaditeľom Múzea českého a slovenského exilu J. Kratochvílom, a J. Em. kardinálom Dominikom Dukom.

Foto: Marian Turza, ÚPN

Vytlačiť