Veniec ÚPN na hrobe Antona Srholca

redseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák sa 12. januára 2016 zúčastnil poslednej rozlúčky a pohrebných obradov so zosnulým kňazom a predsedom KPVS Antonom Srholcom v Bratislave a Skalici.

V bratislavskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie (Blumentál) sa popri množstve ľudí zúčastnil na zádušnej sv. omši, ktorú celebroval provinciál saleziánskej rehole na Slovensku Jozef Ižold spolu s bratislavským pomocným biskupom Jozefom Haľkom a kňazom Jánom Sucháňom za účasti prezidenta SR Andreja Kisku a ďalších zástupcov verejného a politického života, Resocializačnej komunity Antona Srholca – RESOTY, či členov Konfederácie politických väzňov Slovenska.

Počas rozlúčky v Skalici sa smútočnému zhromaždeniu prihovoril predseda SpR ÚPN nasledujúcimi slovami: „Vážená smútiaca rodina, vážené smútočné zhromaždenie, dovoľte mi, aby som sa v mene ÚPN rozlúčil s veľkým podporovateľom našej inštitúcie, svedkom viery, sluhom lásky, hlásateľom pravdy, s otcom Antonom Srholcom. Stretávali sme ho na mnohých pietnych spomienkach, ktoré organizovala Konfederácia politických väzňov Slovenska. Slávnostné príhovory zvykol hovoriť bez papiera, - rovno od srdca. Pravdy, ktoré tam odzneli, povedal tým najjednoduchším spôsobom. Ale tak dôrazne, že zarezonovali v tom najhlbšom vnútri. Oslovil každého z prítomných, počnúc od pána prezidenta až po toho posledného v rade. A to vôbec nie preto, že mal rečnícky talent, alebo kazateľské nadanie. Ale preto, že jeho slová boli podopreté srdečnosťou a dobrými skutkami. Sv. Pavol v liste Korinťanom napísal: Aj keby som mal hovoriť jazykmi ľudskými či anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvendžiacim kovom a zuniacim cimbalom. V osobe kňaza, Antona Srholca strácame jednu z najvýraznejších osobností slovenského národa. Tesne po Barbarskej noci sa ako mladý saleziánsky bohoslovec rozhodol ilegálne prekročiť železnú oponu. V Ríme chcel doštudovať za kňaza, lebo doma už nemohol. Iba v krátkosti zacitujem pár z jeho myšlienok, ktoré pre ÚPN zanechal, a ktoré mu vírili hlavou v Leopoldovskej väznici krátko po jeho zatknutí. Na cele som bol sám. Cela bola taká široká, že som roztiahol ruky a dotýkal sa stien. To bol môj telocvik, - rozťahovať ruky a dotýkať sa stien. Päť krokov sem a päť krokov k oknu. Okno bolo vysoko a oproti dvere. Stále chcem veriť, že nejaká pravda existuje a že jestvujú pekné ľudské vzťahy. Ja som myslel, že sa z toho dostaneme, a že sa to nejako vysvetlí, vyjasní. No aj keď sa mi všetko zosypalo, stále som bol presvedčený, že toto je len nedorozumenie. Že toto nemôže takto zostať, však predsa ja som v živote nikomu neublížil .... Potom tá depresia, človek už nevie, kde je, že existuje svet a ja som v takej studni, sám a sám." Nasledovalo 10 rokov uránových baní v Jáchymove. Jeho ďalší osud poznáme. Verba movent exempla trahunt. Slová hýbu, príklady tiahnu. Ľudí miloval, zlo nenávidel. Na krivdy upozorňoval, na seba zabúdal. Povzbudzoval. S láskou napomínal. Ak bol o niečom presvedčený, necúvol. Lúčime sa s kňazom, ktorý sa stal svedkom praktickej viery. Svojim príkladom inšpiroval veriacich aj neveriacich. Bohatých aj chudobných. Mladých, starých, ľudí dobrej vôle. V jeho osobe ÚPN stráca jedného z najväčších bojovníkov za práva bývalých politických väzňov a tiež bojovníkov za pravdu o zločinoch bývalého režimu. Za jeho životné postoje a zásluhy, ktoré sa týkajú znovunadobudnutia slobody a demokracie ho Ústav pamäti národa ocenil ďakovným listom. Nech ho za jeho dobré skutky milosrdný Boh štedro odmení."

Na hrob zosnulého bol uložený aj veniec, ktorý Ondrej Krajňák priniesol v mene ÚPN a jeho zamestnancov.

Rakva s ostatkami A. Srholca v Blumentálskom kostole v Bratislave počas poslednej rozlúčky.

Rakva s ostatkami A. Srholca v Blumentálskom kostole v Bratislave počas poslednej rozlúčky.

Foto: P. Zimen

MUDr. Vladimír Krčméry v príhovore v Blumentáli.

MUDr. Vladimír Krčméry v príhovore v Blumentáli.

Smutočné zhromaždenie sa lúči s Antonom Srholcom.

Smutočné zhromaždenie sa lúči s Antonom Srholcom.

Rozlúčka vo farskom kostole v Skalici.

Rozlúčka vo farskom kostole v Skalici.

Smutočný sprievod s Antonom Srholcom v Skalici.

Smutočný sprievod s Antonom Srholcom v Skalici.

Príhovor predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka.

Príhovor predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka.

Miesto posledného odpočinku.

Miesto posledného odpočinku.

Foto: Marian Turza, ÚPN

Vytlačiť