Logo

Vedenie maďarského NEB na návšteve ÚPN

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák 28. januára 2016 na pôde ÚPN v Bratislave prijal Réku Kiss Földváryné, predsedkyňu Národného pamäťového výboru Maďarskej republiky so sprievodom. Cieľom návštevy bolo prerokovanie možností spolupráce v jednotlivých oblastiach, ktorým sa obe partnerské inštitúcie v záujme zachovania pamäti na obdobie neslobody venujú.

Ondrej Krajňák hosťom priblížil význam, postavenie, činnosť a aktivity ÚPN a predstavil možnosti spolupráce, na ktorých by mohli obe strany participovať. Podobne Reka Kiss Földváryné priblížila aktivity v Maďarskej republike a predložila konkrétne ponuky na vzájomnú spoluprácu. Obaja predstavitelia sa zhodli na jednotlivých prerokovaných témach, medzi ktorými dominovali blížiace sa výročie revolúcie v Maďarsku v roku 1956 a jej presah a vplyv na Slovensko, dokumentácia príbehov obetí komunizmu, náboženský útlak počas komunistického režimu, osudy občanov oboch krajín odvlečených do Gulagov po roku 1945, predstavenie maďarského NEB na Festivale slobody 2016, či aktuálne odhaľovanie pravdy a následkov o utajovanej havárii v Černobyle. Výsledkom rozhovorov boli vzájomné dohody na spolupráci pri príprave konferencie o revolúcii v Maďarsku v roku 1956, inštalácia pamätníkov odvlečeným do Gulagov na Slovensku i v Maďarsku, a spolupráca pri výskume dokumentov z Moskovských archívov, účasť maďarského NEB na Festivale slobody 2016, či vzájomné poskytnutie audiovizuálnych diel na témy obdobia neslobody. V závere spoločného rokovania sa obaja predstavitelia pamäťových inštitúcii dohodli na príprave memoranda o vzájomnej spolupráci, ktoré podpíšu počas návštevy vedenia ÚPN v Budapešti, kde budú rokovania o spolupráci následne aj ďalej pokračovať. ÚPN zintenzívnením kontaktov s partnerskými inštitúciami, akými je aj maďarský NEB pokračuje v plnení úloh v oblasti rozvoja a prehlbovania zahraničnej spolupráce v záujme zachovania pamäti národov žijúcich v krajinách bývalého východného bloku na obdobie komunistického režimu a jeho zločiny.


Predseda SpR ÚPN Ondrej Krajňák a predsedkyňa maďarského NEB Reka Kiss Földváryné počas rokovaní na ÚPN.

Predseda SpR ÚPN Ondrej Krajňák a predsedkyňa maďarského NEB Reka Kiss Földváryné počas rokovaní na ÚPN.

Foto: Tibor Ujlacký, ÚPN

Maďarská delegácia NEB na pôde ÚPN.

Maďarská delegácia NEB na pôde ÚPN.

Foto: Marian Turza, ÚPN

Vytlačiť