Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Gustáv Husák a jeho doba

Ústav pamäti národa v spolupráci s Katedrou právnych dejín Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave si Vás dovoľujú pozvať na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Gustáv Husák a jeho doba, ktorá sa organizuje pri príležitosti 100. výročia narodenia Gustáva Husáka.

Termín: 28. – 29. január 2013
Miesto konania: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, Bratislava
Kontakt: Branislav Kinčok, kincok@upn.gov.sk, 02/593 00 333

Vytlačiť