Vedecká konferencia ''Roky prelomu'' Slovensko v rokoch 1945 - 1948

Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Ústav pamäti národa organizujú koncom marca 2014 konferenciu „ROKY PRELOMU“. Slovensko v rokoch 1945 – 1948. Témou vedeckej konferencie, ktorá sa uskutoční na pôde Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, bude obdobie rokov 1945 – 1948. Jej cieľom je prezentácia najnovších poznatkov z výskumu tohto obdobia v rámci širokého spektra otázok. Vítané sú témy ako politický vývoj na Slovensku (v Československu) v prvých povojnových rokoch, politický systém Národného frontu, voľby v roku 1946, perzekúcie niektorých skupín obyvateľstva, menšinová politika povojnového Československa, odvlečenia československých občanov do gulagov, prvé povojnové roky v regiónoch Slovenska, vznik a vývoj národných výborov, činnosť bezpečnostného aparátu pod vplyvom komunistickej strany, retribučné súdnictvo, jeseň 1947 na Slovensku, vplyv udalostí februára 1948 na Slovensko, ako aj ďalšie témy charakteristické pre uvedené obdobie.

Predbežné prihlášky akceptujeme do 31. 1. 2014 elektronickou formou na mailovej adrese peter.sokolovic@gmail.com, alebo ich môžete zaslať na adresu:
PhDr. Peter Sokolovič, PhD.
Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda
nám. J. Herdu 2
91701 Trnava

Vytlačiť