Vedecká konferencia Regióny v dobe neslobody - posunutie termínu

Ústav pamäti národa v spolupráci s mestom Považská Bystrica a Katedrou politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne organizujú vedeckú konferenciu Regióny v dobe neslobody (1939 – 1989).

Cieľom podujatia je prispieť k prehĺbeniu doterajších poznatkov mapujúcich dejiny obcí, miest či regiónov z pohľadu dosahov vlády dvoch nedemokratických režimov a vytvoriť priestor na prezentáciu najnovších výsledkov výskumu regionálnych dejín.

Konferencia sa bude konať v júni 2021 (predbežný termín) v Považskej Bystrici. Bude mať interdisciplinárny charakter a poskytne priestor pre bádateľov zo širokého spektra spoločenských vied.

Bližšie informácie nájdete v priloženom Call for Papers.

obrázok callfor papers Vedecká konferencia strana 1

obrázok callfor papers Vedecká konferencia strana 2

Vytlačiť