Vedecká konferencia o likvidácii reholí v Československu a ich živote v ilegalite v rokoch 1950 - 1989

7. 5. 2010

Ústav pamäti národa v spolupráci s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Konferenciou vyšších rehoľných predstavených na Slovensku a Konferenciou vyšších predstavených ženských reholí usporiadal pri príležitosti 60. výročia zásahu proti reholiam v Československu, tzv. „akciách K a R“, vedeckú konferenciu Likvidácia reholí a ich život v ilegalite v rokoch 1950 – 1989, ktorá sa uskutočnila 5. a 6. mája 2010 v Bratislave.

Podujatie sa začalo svätou omšou v Katedrála sv. Martina, ktorú celebroval bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. V piatich blokoch odznelo dvadsať príspevkov, v ktorých sa prednášajúci venovali okrem iného aj postupu komunistických štátov voči rádom v krajinách strednej a východnej Európy v rokoch 1945 – 1960, perzekúciám rehoľníkov z právneho hľadiska, Slovenskému úrad pre veci cirkevné a jeho podielu na likvidácii reholí, slovenským rehoľníkom v diaspóre, politike Svätej stolice voči Československu či osudom kláštorov do roku 1989.

Konferencia priblížila rôzne aspekty existencie reholí v komunistickom Československu od násilného prerušenia ich činnosti v roku 1950 až po pád totalitného režimu v roku 1989, pričom sa zamerala aj na ich „ilegálne“ pôsobenie, ktoré ešte nebolo z pohľadu historiografie dostatočne spracované.

Foto: Svätá omša v Katedrála sv. Martina

Svätá omša v Katedrála sv. Martina

Foto: Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský

Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský

Foto: Otvorenie konferencie – príhovor predsedu Správnej rady ÚPN Ivana A. Petranského

Otvorenie konferencie – príhovor predsedu Správnej rady ÚPN Ivana A. Petranského

Foto: Príspevok Asztrika Várszegiho o osudoch benediktínov.

Príspevok Asztrika Várszegiho o osudoch benediktínov z komárňanského rehoľného domu po roku 1945

Foto: Tomáš Konc hovorí o kapucínoch na Slovensku po roku 1950

Tomáš Konc hovorí o kapucínoch na Slovensku po roku 1950

Foto: Pohľad do pléna

Pohľad do pléna

Foto: Branislav Kinčok, ÚPN

Vytlačiť