Vedecká konferencia Ľudské práva v zápase za slobodu

Ústav pamäti národa a Klub 89, o. z. organizujú medzinárodnú vedeckú konferenciu zameranú na problematiku ľudských práv. Cieľom podujatia je poukázať na porušovanie ľudských práv v minulosti, počas vlády nedemokratických režimov, ako aj na dôležitosť ich ochrany a dodržiavania v súčasnosti. Konferencia sa bude venovať nasledujúcim témam:

  • Otázka dodržiavania ľudských práv v zápase proti nedemokratickým režimom
  • Helsinský proces a jeho vplyv na vývoj v štátoch strednej a východnej Európy pred rokom 1989
  • Úloha ľudských práv v procese pádu komunistických režimov v roku 1989
  • Ľudské práva po roku 1989 ako jeden zo základov procesu tranzície od totality k demokracii
  • Ľudské práva a ich úloha v súčasnej spoločnosti

Konferencia sa bude konať 5. októbra 2021 v Bratislave. Bližšie informácie o podujatí nájdete v priloženom Call for Papers.


Vytlačiť