Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Vedecká konferencia Gustáv Husák a jeho doba

termín: 28. a 29. januára 2013 (pondelok a utorok)
miesto konania: Amfiteáter Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Ústav pamäti národa v spolupráci s Katedrou právnych dejín Právnickej fakulty UK sa pri príležitosti 100. výročia narodenia Gustáva Husáka rozhodol zorganizovať vedeckú konferenciu, ktorá by mapovala životnú cestu a politickú kariéru jednej z najvýraznejších osobností slovenských dejín 20. storočia i komunistického hnutia, v ktorom pôsobil. G. Husák bol od 40. rokov dôležitou postavou takmer pri všetkých kľúčových udalostiach dejín Slovenska 20. storočia. Na konferencii očakávame účasť slovenských a českých historikov, ale vítaná je aj účasť odborníkov z okolitých krajín.

Privítame príspevky v rámci nasledovných blokov:

  • G. Husák a komunistické hnutie na Slovensku (resp. KSS) do roku 1938
  • G. Husák a Komunistická strana Slovenska v ilegalite (1938 – 1944)
  • G. Husák a KSS ako jedna z mocenských zložiek počas SNP
  • G.Husák a koncepcia slovenskej demokratickej štátnosti v ČSR (1943 – 1948)
  • G. Husák a KSS na ceste k monopolu moci (1945 – 1948)
  • G. Husák a kampaň proti tzv. buržoáznym nacionalistom (procesy a rehabilitácie)
  • G. Husák a koncepcia „socializmu s ľudskou tvárou“ (1968)
  • G. Husák a „reálny socializmus“ (1971 – 1989)
  • G. Husák na čele normalizačného Československa

Prihlášky s názvom témy vedeckej štúdie zasielajte do 31. októbra 2012 elektronickou formou na branislav.kincok@upn.gov.sk, alebo poštou na adresu Mgr. Branislav Kinčok, Ústav pamäti národa, Nám. slobody 6, 817 83 Bratislava 15.

Kontaktná osoba: Mgr. Branislav Kinčok, tel.: 00421 2 593 00 333

Vytlačiť