Vedecká konferencia Cirkev v okovách totalitného režimu - Likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v r. 1950

30. 4. 2010

Šesťdesiate výročie likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi v Československu si pamätníci, ale aj osobnosti súčasného duchovného, spoločenského a kultúrneho života pripomenuli na medzinárodnej vedeckej konferencii, ktorá sa uskutočnila 27. a 28. apríla 2010 v Prešove.

Na konferencii odzneli zaujímavé príspevky, ktoré komparovali postup komunistických režimov voči cirkvám v Československu, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a ZSSR. Ďalšie sa venovali perzekúcii veriacich, osudom biskupov Gojdiča a Hirku, úlohám a postaveniu Štátneho úradu pre veci cirkevné, likvidácii kňazských seminárov na Slovensku a samotnému Prešovskému soboru, ktorým v roku 1950 vyvrcholilo úsilie totalitnej moci o likvidáciu Gréckokatolíckej cirkvi v Československu.

Podujatie zorganizovali: Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, Gréckokatolícky metropolitný a arcibiskupský úrad, Instytut Pamięci Narodowej a Ústav pamäti národa.

Foto: PKO Čierny orol – budova, v ktorej sa v roku 1950 uskutočnil Prešovský sobor

PKO Čierny orol – budova, v ktorej sa v roku 1950 uskutočnil Prešovský sobor

Foto: Začiatok konferencie

Začiatok konferencie

Foto: Príhovor predsedu Správnej rady ÚPN Ivana A. Petranského

Príhovor predsedu Správnej rady ÚPN Ivana A. Petranského

Foto: Pohľad do pléna

Pohľad do pléna

Vytlačiť