Vedecká konferencia Cirkev v okovách totalitného režimu - Likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v r. 1950 - pozvánka

Pozývame Vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu Cirkev v okovách totalitného režimu – Likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v r. 1950, ktorá sa uskutoční 27. a 28. apríla 2010 v Prešove.

Miesta konania:
27. 4. 2010 - PKO Čierny Orol
28. 4. 2010 - aula A1 Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity na ulici biskupa Gojdiča č. 2

Podujatie organizujú: Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, Gréckokatolícky metropolitný a arcibiskupský úrad, Instytut Pamięci Narodowej a Ústav pamäti národa.

Vytlačiť