Logo

Vedecká konferencia Andrej Žarnov. Lekár, básnik, exulant

Ústav pamäti národa v spolupráci s Veľvyslanectvom Poľskej republiky v Bratislave, Trnavským samosprávnym krajom, Mestom Trnava, Katedrou slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Poľským inštitútom v Bratislave a Ministerstvom vnútra SR – Štátnym archívom v Trnave organizujú interdisciplinárnu vedeckú konferenciu Andrej Žarnov. Lekár, básnik, exulant.

Foto: Andrej Žarnov, zdroj: Bulletin SKS

Jej cieľom je zmapovať a analyzovať kľúčové aspekty literárnej tvorby, vedeckého pôsobenia a spoločenského angažovania sa Andreja Žarnova (vlastným menom František Šubík), významného lekára, osobnosti spoločenského a kultúrneho života na Slovensku i v exile. Vedecká konferencia sa bude konať 1. októbra 2020 v Trnave. Bližšie informácie o plánovanej konferencii nájdete v priloženom Call for Papers.

Svoj záujem o účasť na vedeckej konferencii potvrďte, prosíme, prostredníctvom vyplnenej prihlášky do 31. mája 2020 na e-mailovej adrese silvia.haladova@upn.gov.sk

Zdroj foto: Bulletin SKS


Vytlačiť