Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Vedecká konferencia '20. výročie Nežnej revolúcie'

12. 11. 2009

V rámci spomienok na novembrové udalosti v roku 1989 sa v dňoch 11. – 12. novembra v historickej budove NRSRna Župnom námestí konala vedecká konferencia „20. výročie Nežnej revolúcie“. Konferencia vytvorila priestor na prezentáciu objektívnych - sentimentom nezaťažených - výsledkov výskumu historikov zaoberajúcich sa novembrovými udalostiam roku 1989, ktoré viedli k pádu komunistického režimu v Československu.
Téma vyvolala záujem odbornej verejnosti, čo sa odrazilo na bohatom programe konferencie.
S príspevkami na nej vystúpilo 24 prednášajúcich medzi inými aj z Nemecka, Kanady a Bulharska. Na konferencii odzneli aj príspevky o pohľade orgánov ÚV KSS na novembrové udalosti, o používaní letákov, bulletinov a korporatívnych vyhlásení z roku 1989 na skúmanie ľudových mentalít v revolučnej situácii, či referát o konšpiračných teóriách spájaných s Nežnou revolúciou. Hovorilo sa aj o činnosti XII. správy ZNB v období od novembra 1989 do februára 1990, ako aj o rekonštrukcii skartovaných dokumentov Stasi a skartáciách materiálov ŠtB.

Foto: Zľava: I Papp, A. Kubaj, F. Sočufka, B. Katrebová-Blehová a P. Blažek

Úvodný deň konferencie. Zľava: István Papp (Maďarsko), Artur Kubaj (Poľsko), František Sočufka, Beáta Katrebová-Blehová (obaja Slovensko) a Petr Blažek (Česká republika)

Foto: Pohľad na účastníkov konferencie

Pohľad na účastníkov konferencie

Foto: Ján Mitáč, ÚPN

Vytlačiť