Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Vedci na konferencii o utajovanej jadrovej havárii v Černobyle

26. apríla 2016 si slovenská, ale aj celosvetová verejnosť pripomína 30. výročie havárie v jadrovej elektrárni v Černobyle, ktorá sa natrvalo zapísala do dejín ako najväčšia havária pri mierovom využívaní jadrovej energie.

Ako zásadné zlyhanie je popri inom dnes hodnotené aj pôsobenie sovietskych, a v našom prípade aj československých straníckych a štátnych orgánov a komunikačných médií počas havárie v záujme zachovania dobrého mena komunistickej jadrovej energetiky sovietskej proveniencie. I keď nakoniec na verejnosť prenikli informácie i cez naše médiá o výbuchu v jadrovej elektrárni, nechýbal v nich samozrejme zľahčujúci dovetok: "Ale to sa bežne deje vo svete". Rétorika predstaviteľov komunistického vedenia štátu sa nezmenila. Tak ako tvrdili, že v ČSSR nie je žiaden politický väzeň, tak neskôr zapierali ďalšie skutočnosti.

Ústav pamäti národa preto v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom a Slovenskou akadémiou vied zorganizovali medzinárodnú odbornú konferenciu, ktorá sa uskutočnila v deň výročia havárie 26. apríla 2016 v Primaciálnom paláci v Bratislave za účasti renomovaných odborníkov z rôznych oblastí z domova i zo zahraničia, ako aj zástupcov diplomatického zboru kreditovaného v Slovenskej republike a širokej odbornej a laickej verejnosti.

Po minúte ticha za obete jadrovej havárie konferenciu otvorili predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák s riaditeľom SHMÚ Martinom Benkom. Účastníkom sa prihovorili aj veľvyslanec Rakúskej republiky Helfried Karl a členka SAV Daniela Ježová. Vo svojich príhovoroch zdôraznili odkaz udalostí v Černobyle aj pre súčasnosť, aby sa viac neopakovali. Ondrej Krajňák vo svojom príhovore okrem iného povedal: „Úlohou dnešnej konferencie je oživiť spomienku na udalosť, ktorá sa má stať mementom pre budúce generácie. Aby sme sa poučili z chýb v minulosti a aby sme ich neopakovali. Aby sme boli pripravení prebrať na seba zodpovednosť za naše zdravie a životy budúcich generácií."

Následne si účastníci konferencie mohli v jednotlivých paneloch vypočuť prezentácie a referáty odborníkov zo SHMÚ, Úradu verejného zdravotníctva SR, Slovenskej nukleárnej spoločnosti, či Úradu jadrového dozoru a Slovenskej technickej univerzity. Týkali sa histórie a súčasnosti radiačného monitoringu, environmentálneho impaktu havárie v rámci Európy a sveta, aktivitách SHMÚ pri riešení následkov havárie na území Československa, krokoch medzinárodného spoločenstva ako poučenia z udalostí na jadrových elektrárňach, histórii a súčasnosti radiačnej ochrany, monitorovaniu radiačnej situácie v ČSSR po havárii v Černobyle a prijatých opatreniach pre ochranu obyvateľstva, či vplyvu rádioaktivity na rastliny. Spomedzi zahraničných prednášateľov sa Konstantin Nikolayevich Loganovsky z Národného výskumného centra radiačnej medicíny a Národnej akadémie medicínskych vied v Kyjeve venoval psychologickému a neuropsychiatrickému ponaučeniu z Černobyľu a ďalším vyhliadkam jadrovej bezpečnosti. Sergej Rezničenko z Ukrajiny opísal svoj život pred černobyľskou haváriou a po nej, keď bol povolaný k odstraňovaniu následkov havárie. Oksana Lishchyshynová z Veľvyslanectva Ukrajiny v SR sa venovala pohľadu Ukrajiny na Černobyľskú elektráreň a samotnú haváriu. Franz Kössler ako bývalý šéf korešpondent rakúskej ORF v Moskve opísal katastrofu očami západného korešpondenta v Moskve. Sergei Kezin zo Svetovej asociácie organizácií prevádzkujúcich jadrové elektrárne priblížil svoju činnosť účastníka likvidácie černobyľskej havárie. Zaujímavo vyznela aj prednáška Michaely Bušovskej, delegátky a sprievodkyne v Černobyľskej zóne dnes. Záverečný panel patril oblasti, ktorá je doménou ÚPN a ktorá sa týkala postoja straníckych a štátnych orgánov k havárii. Historici z ÚPN a Ústavu pro studium totalitních režimů z Prahy priblížili haváriu a jej dôsledky pohľadom aktivít ŠtB, či reakcií vtedajších opozičných hnutí v Československu. Venovali sa neinformovanosti verejnosti o havárii, ale aj cynickému postoju v záujme uskutočnenia cyklistických Pretekov mieru v roku 1986, ako komunistického športového symbolu v tieni Černobyľu.

Konferencia umožnila pripomenúť si udalosť, ktorá sa natrvalo zapíše do dejín jadrovej energetiky, a ostane aj symbolom dvojtvárnosti totalitného komunistického režimu v bývalej ČSSR a jeho vzťahu k vlastnému obyvateľstvu. A nie len v ČSSR.... Pred tridsiatimi rokmi by totiž takáto konferencia nebola možná, a ak, tak by bola plná zavádzajúcich informácií, alebo klamstiev.

Minúta ticha za obete Černobylu.

Minúta ticha za obete Černobylu.

Účastníci konferencie.

Účastníci konferencie.

Konferencia sa uskutočnila v reprezentatívnych priestoroch Primaciálneho paláca.

Konferencia sa uskutočnila v reprezentatívnych priestoroch Primaciálneho paláca.

Predseda Správnej rady pri úvodnom prejave.

Predseda Správnej rady pri úvodnom prejave.

Konferencia vyvolala veľký záujem odbornej i laickej verejnosti.

Konferencia vyvolala veľký záujem odbornej i laickej verejnosti.

Organizátori konferencie.

Organizátori konferencie.

Zástupcovia vedeckej obce.

Zástupcovia vedeckej obce.

Foto: Marian Turza, ÚPN

Vytlačiť