V Žiline si uctili pamiatku príslušníkov pomocných technických práporov

Pamiatku niekdajších "pétapákov" si 18. septembra 2018 uctili účastníci pietnej spomienky pri pamätníku v Sade na Studničkách v Žiline. PTP alebo pomocné technické prápory vznikli na jeseň roku 1950 s cieľom izolovať a ideologicky prevychovať politicky nespoľahlivých a režimu inak nepohodlných vojakov základnej služby, vojakov v zálohe a niekedy aj osoby z rôznych dôvodov zbavených brannej povinnosti.


Cieľom pomocných technických práporov bolo potrestanie, poníženie a vyradenie zo spoločnosti. Umožňovali obmedzenie osobnej slobody na pomerne dlhý čas bez akýchkoľvek administratívnych či súdnych prieťahov. Čoskoro sa však ukázal najmä ekonomický prínos práporov, keďže pracovné jednotky pracovali na vojenských stavbách a v preferovaných odvetviach hospodárstva, ktoré trpelo nedostatkom pracovných síl. Účastníci pietnej spomienky v Žiline si pripomenuli práve tých, ktorí zahynuli počas nútenej práce v baniach a na stavbách či po úrazoch.


Niekdajší príslušník PTP Jaroslav Václavek počas spomienky vyzdvihol skutočnosť, že "pétepáci" aj napriek zlému zaobchádzaniu, ťažkým podmienkam či psychickému ponižovaniu nestratili hrdosť a optimizmus. "Ich viera v lepšiu budúcnosť, odvaha a vedomie morálnej pravdy boli oporou aj ostatným prenasledovaným a tým, čo nesúhlasili s komunizmom." Jaroslav Václavek dodal, že sloboda je vždy spojená so zodpovednosťou, ale tiež s odvahou hájiť svoje etické normy, aj keď je to nepopulárne.


Od septembra 1951 absolvovali v pomocných technických práporoch výnimočné vojenské cvičenia bez časového obmedzenia muži vo veku od 17 do 60 rokov, do PTP boli zaradení aj kňazi a duchovní. Odhaduje sa, že do týchto pracovných jednotiek bolo v Československu zaradených takmer 60-tisíc vojakov. Z nich takmer 25-tisíc malo klasifikáciu "E", teda režim ich považoval za politicky nespoľahlivých. Poslední sa do civilu vrátili v júli 1954.

Účastníci pietnej spomienky v Žiline

Účastníci pietnej spomienky v Žiline

Za Ústav pamäti národa vzdal úctu pamiatke príslušníkom PTP riaditeľ sekretariátu Jerguš Sivoš

Za Ústav pamäti národa vzdal úctu pamiatke príslušníkom PTP riaditeľ sekretariátu Jerguš Sivoš

Foto: Konfederácia politických väzňov Slovenska

Vytlačiť