Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

V Žiline riešili spoluprácu ÚPN a cirkevných historikov na výskume prenasledovania cirkví počas komunizmu na Slovensku

Ústav pamäti národa zorganizoval 13. apríla 2016 stretnutie s cirkevnými historikmi k dokumentácii prenasledovania cirkví počas komunizmu na Slovensku. V Žiline sa zišli zástupcovia cirkevných historikov kresťanských cirkví pôsobiacich na Slovensku.

Kňazi, rehoľníci, rehoľníčky, či laici zaoberajúci sa dejinami svojich cirkví, reholí, či náboženských spoločností si v úvode stretnutia vypočuli príhovor predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka. V ňom pripomenul aj aktuálne výročie udalostí spojených s akciou „K". Oboznámil prítomných so zámerom stretnutia a cieľmi spolupráce. Popritom dodal: „Mám nádej, že vo vzájomnej spolupráci sa nám podarí splniť očakávané ciele, otvoriť nové témy, doteraz neprebádané príbehy výnimočných ľudí, svedkov viery, ktorí dokázali byť svetlom soľou a inšpiráciou pre mnohé generácie." Prítomným sa prihovoril aj generálny biskup ECAV Miloš Klátik. Privítal pozvanie ÚPN na spoluprácu a popri inom vyjadril presvedčenie, že táto iniciatíva umožní priblížiť spoločnosti aj históriu prenasledovania nekatolíckych cirkví počas komunizmu, zvlášť ECAV, ktorej prenasledovanie nebolo v spoločnosti do súčasnosti dostatočne známe.

Počas stretnutia si historici vypočuli správu o doterajšom výskume perzekúcií cirkví na ÚPN, ktorú predniesol historik Pavol Jakubčin. S archívnymi prameňmi a dokumentami k perzekúciám cirkví nachádzajúcimi sa v Archíve ÚPN a spôsobmi ich štúdia účastníkov seminára oboznámila vedúca oddelenia písomností ŠtB Jana Maťašová. Riaditeľ sekcie vedeckého výskumu Patrik Dubovský sa venoval oblastiam, na ktorých môže stáť vzájomná spolupráca. Účastníci stretnutia sa zhodli a privítali ponúknuté možnosti spolupráce, vytvorenia databázy a siete historikov a archivárov, možnosť výmeny informácií o archívnych fondoch, zbierkach a archívnych pomôckach, ako aj možnosť získania prehľadu o archívnych fondoch, či zbierkach. Uvítali možnosti spolupráce na spoločných projektoch s ÚPN, v časopise Pamäť národa, tvorbe oral history, organizácii konferencií, výstav, prednášok, či publikácií a filmov.

Seminár sa uskutočnil v súlade s poslaním ÚPN. Keďže zvlášť komunistický ateistický režim považoval za jedného zo svojich úhlavných nepriateľov cirkvi, prenasledoval ich biskupov, kňazov, rehoľníkov i aktívnych laikov. O ich perzekúcii a utrpení, ale aj o príkladoch nezlomnej viery a veľkej odvahy svedčia mnohé z dokumentov nachádzajúcich sa v Archíve ÚPN. Archív je preto jedným z dôležitých zdrojov poznávania totalitného komunistického režimu na Slovensku. Nachádzajú sa v ňom predovšetkým písomnosti pochádzajúce z proveniencie komunistickej ŠtB. ÚPN si uvedomuje množstvo krívd, ktoré boli páchané na nevinných obetiach. Žiaľ, nie je v silách ÚPN preskúmať, popísať a zverejniť všetky zločiny. V snahe prispieť k čo najucelenejšiemu obrazu o dobe neslobody preto oslovil s ponukou na spoluprácu cirkevných historikov. Vedie ho k tomu snaha prispieť aj takýmto spôsobom k čo najširšiemu spracovaniu mnohých prípadov perzekúcie cirkví, jej biskupov, kňazov i veriacich v rokoch 1948 – 1989. ÚPN má nádej, že vo vzájomnej spolupráci sa podarí prispieť k lepšiemu spoznaniu množstva výnimočných príbehov ľudí, ktorí dokázali byť svetlom a soľou pre svoje okolie. Prezentácia ich osudov môže aj dnes inšpirovať mnohých, aby konali podobne.

Generálny biskup ECAV Mkiloš Klátik počas príhovoru účastníkom stretnutia.

Generálny biskup ECAV Mkiloš Klátik počas príhovoru účastníkom stretnutia.

Predseda SpR ÚPN Ondrej Krajňák počas otváracieho príhovoru účastníkom stretnutia.

Predseda SpR ÚPN Ondrej Krajňák počas otváracieho príhovoru účastníkom stretnutia.

Riaditeľ sekcie Vedeckého výskumu ÚPN Patrik Dubovský počas príhovoru účastníkom stretnutia.

Riaditeľ sekcie Vedeckého výskumu ÚPN Patrik Dubovský počas príhovoru účastníkom stretnutia.

Pohľad na účastníkov stretnutia.

Pohľad na účastníkov stretnutia.

Foto: Tibor Ujlacký, ÚPN

Vytlačiť