V Trnave odhalili pamätnú tabuľu bývalým príslušníkom PTP

Pamätnú tabuľu bývalým príslušníkom Pomocných technických práporov (PTP) z Trnavy a okolia odhalili 22. októbra 2015 na františkánskom Kostole sv. Jakuba v Trnave. Má byť spomienkou na mužov, ktorí boli v rokoch 1950 – 1954 povolaní do vojenských táborov nútených prác. Boli to väčšinou sedliacki chlapci z dedín, ale aj kňazi, bohoslovci a ďalší. Inštaláciu pamätnej tabule v Trnave inicioval archivár, historik a univerzitný profesor Jozef Šimončič, ktorý tiež nútene pôsobil v PTP.

Program pod režijnou taktovkou Konfederácie politických väzňov Slovenska v Trnave začal svätou omšou za príslušníkov PTP v Kostole sv. Jakuba, ktorú celebroval biskupský vikár Róbert Kiss a spolu s ním aj kňaz a bývalý príslušník PTP Ján Malženický a kňaz a bývalý politický väzeň Cyril Brázda.

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule upozornil na aktuálne dianie, keď niektorí ľudia beztrestne stavajú pamätníky predstaviteľom komunistického režimu a pred súd sa majú dostať tí, čo s tým nesúhlasia. Narážal na udalosti v Krajnej Bystrej, kde nedávno odhalili bustu známeho predstaviteľa komunistického režimu Vasiľa Biľaka. Ako povedal: „Lebo sme od začiatku neboli dôslední pri presadzovaní principiálnych hodnôt ako je odsúdenie zločineckého komunistického režimu. Ľudia, ktorí poškodili Biľakov pamätník budú súdení, zatiaľ čo starosta obce Bystrá nepreberie nijakú zodpovednosť za propagáciu komunistického režimu. ÚPN sa tak popri organizáciách zastupujúcich záujmy bývalých komunistických politických väzňov stáva zrejme poslednou baštou, ktorá ešte zápasí s pohrobkami komunistickej ideológie. Pýtam sa preto, že dokedy bude spoločnosť ochotná ešte trpieť aj ÚPN? Ústavu v minulosti znížili rozpočet na jeho činnosť, znížili počet zamestnancov, siedmi krát sa ústav sťahoval do nových priestorov a preto sa pýtam, čo ešte ÚPN čaká? Dovoľte mi, aby som v mene ÚPN vyjadril uznanie všetkým Vám, príslušníkom PTP a bývalým politickým väzňom za Vašu odvahu, svedectvo viery, prejavenú statočnosť a dobrý príklad pri presadzovaní princípov slobody a demokracie."

V PTP muži namiesto základnej vojenskej služby vykonávali nútené práce s krompáčom a lopatou v baniach, na vojenských stavbách, na stavbe letísk, bytoviek, kasární, pri klčovaní lesov a podobne. Mnohým z nich službu v PTP predlžovali a nútili ich podpísať, že budú pracovať v bani v ďalších rokoch ako civilní zamestnanci. Viacerí už mali založené rodiny, ktoré ostali bez živiteľa, dokonca do PTP boli povolaní aj starší muži. Bohoslovci v PTP pokračovali v tajnom štúdiu teológie a počas dovolenky sa viacerým podarilo prijať tajnú kňazskú vysviacku.

Sv. omša za príslušníkov PTP vo Františkánskom kostole sv. Jakuba v Trnave.

Sv. omša za príslušníkov PTP vo Františkánskom kostole sv. Jakuba v Trnave.

Slávnostný akt odhalenia pamätnej tabule.

Slávnostný akt odhalenia pamätnej tabule.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák počas jeho prejavu pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule príslušníkom PTP z Trnavy a okolia.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák počas jeho prejavu pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule príslušníkom PTP z Trnavy a okolia.

Odovzdanie ďakovného dekrétu Petrovi Trebichalskému.

Odovzdanie ďakovného dekrétu Petrovi Trebichalskému.

Ocenený Peter Trebichalský so svojou dcérou.

Ocenený Peter Trebichalský so svojou dcérou.

Foto: Marian Turza, ÚPN

Vytlačiť