V Spišskej Starej Vsi odhalili pamätnú tabuľu politickým väzňom

Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS) zorganizovala už XIX. ročník tradičného podujatia Spiš Františka Javorského, ktoré sa v tomto roku konalo 7. augusta v Spišskej Starej Vsi.

Program začal ďakovnou svätou omšou v Kostole Nanebovzatia Panny Márie, ktorú celebroval miestny dekan Pavol Garaj. V homílii zdôraznil, že popri menách obetí je neustále dôležité pripomínať si aj príkoria, ktoré prežili, a najmä obdobie totality a okolnosti vedúce k strate slobody jedinca i spoločnosti. Tejto problematike - hlavne sovietskym táborom GULAG, táborom nútenej práce a pomocným technickým práporom - boli po svätej omši venované tri odborné prednášky a jedno svedectvo vnučky politického väzňa.

Následne bola na budove Mestského úradu slávnostne odhalená a požehnaná pamätná tabuľa venovaná odvlečeným do gulagov, protiprávne odsúdeným a väzneným, zaradeným do táborov nútenej práce a povolaným do pomocných technických práporov v období komunistického režimu.

Zhotovenie a osadenie pamätnej tabule podporilo mesto Spišská Stará Ves. Za Ústav pamäti národa vzdal úctu obetiam a politickým väzňom komunizmu Ján Endrődi.

Dcéra politického väzňa Alexandra Kamanová počas spoločných modlitieb veriacich

Vnučka politického väzňa Mária Šelepová počas jednej z prednášok

Účastníci podujatia a členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska pri pamätnej tabuli


Pamätná tabuľa obetiam komunizmu v Spišskej Starej Vsi

Foto: Eva Javorská, KPVSVytlačiť