V Sofii na konferencii o komunistických tajných službách

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák sa v dňoch 24. - 26. novembra 2015 zúčastnil na stretnutí predstaviteľov Európskej siete úradov spravujúcich písomnosti tajných polícií, ktoré sa uskutočnilo v bulharskej Sofii.

Popritom sa zúčastnil aj medzinárodnej konferencie organizovanej Výborom pre zverejňovanie dokumentov bulharskej tajnej služby pod názvom „Komunistické tajné služby – mýty a realita." V rámci prednáškových blokov sa predseda Krajňák prítomným prihovoril vo svojom vystúpení, a popísal slovenskú skúsenosť s dôsledkami sprístupnenia archívnych dokumentov po bývalej ŠtB. Priblížil aj legislatívne problémy, ktoré spôsobujú ÚPN na Slovensku ťažkosti. Predstavitelia Európskej siete úradov spravujúcich písomnosti tajných polícií si počas stretnutia vymenili skúsenosti z pôsobenia svojich inštitúcií a vyjadrili podporu svojim bulharským partnerom pre ich činnosť aj pred predstaviteľmi vlády Bulharskej republiky.


Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák počas svojej prednášky v Dome Európy v bulharskej Sofii.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák počas svojej prednášky v Dome Európy v bulharskej Sofii.

Vice-premiérka a ministerka vnútra Bulharska Rumiana Bachvarova vyzdvihla význam a prínos práce podobných komisí vo všetkých postkomunistických štátoch.

Vice-premiérka a ministerka vnútra Bulharska Rumiana Bachvarova vyzdvihla význam a prínos práce podobných komisí vo všetkých postkomunistických štátoch.

Vice-premiérka a ministerka vnútra Bulharska Rumiana Bachvarova s predsedom komisie pre zverejňovanie archívov štátnej bezpečnosti Bulharska Evtimom Kostadinovom.

Vice-premiérka a ministerka vnútra Bulharska Rumiana Bachvarova s predsedom komisie pre zverejňovanie archívov štátnej bezpečnosti Bulharska Evtimom Kostadinovom.

Účastníci konferencie v Dome Európy v bulharskej Sofii.

Účastníci konferencie v Dome Európy v bulharskej Sofii.

Foto: Marian Turza, ÚPN

Vytlačiť