V Slovenskom národnom múzeu sa konala diskusia k Augustu 1968

21. augusta, teda presne na 50. výročie vojenskej invázie do Československa z roku 1968, sa v priestoroch Slovenského národného múzea − Historického múzea na Bratislavskom hrade v spolupráci s Ústavom pamäti národa uskutočnila diskusia historikov na tému augustových udalostí. Hosťami diskusie boli Stanislav Sikora (Historický ústav SAV), Peter Jašek (Ústav pamäti národa) a Marek Junek (Národní museum, Praha).

Otázky moderátora, ktorým bol spisovateľ Michal Hvorecký, postupne odhaľovali genézu demokratizačného procesu v 60. rokoch, priebeh invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968 a jej dôsledky pre život spoločnosti v nasledujúcom období normalizácie. Do diskusie sa svojimi otázkami zapájalo aj početné publikum, ktoré si našlo v deň okrúhleho výročia cestu na Bratislavský hrad.

Hosťami diskusie boli Stanislav Sikora (Historický ústav SAV), Peter Jašek (Ústav pamäti národa) a Marek Junek (Národní museum, Praha)

Hosťami diskusie boli Stanislav Sikora (Historický ústav SAV), Peter Jašek (Ústav pamäti národa) a Marek Junek (Národní museum, Praha)

Diskusný večer v Historickom múzeu SNM k udalostiam z roku 1968

Diskusný večer v Historickom múzeu SNM k udalostiam z roku 1968


Diskusný večer v Historickom múzeu SNM k udalostiam z roku 1968

Zdroj: Slovenské národné múzeumVytlačiť