Logo

V rámci podujatia venovaného ľudským právam boli ocenené študentské práce

Ústav pamäti národa a občianske združenie Misia 89 s podporou Veľvyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku organizovali medzinárodnú vedeckú konferenciu „Ľudské práva. 75 rokov od prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv". Konferencia sa uskutočnila 7. decembra 2023 v priestoroch Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Hlavný príspevok na konferencii predniesol veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku Pascal Le Deunff. V dvoch tematických paneloch venovaným ľudským právam v Európe a v Československu predniesli príspevky historici zo Slovenska, Česka, Poľska, Rakúska a Nemecka. V rámci panelovej diskusie vystúpil verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský a politologička Dagmar Kusá.

Súčasťou podujatia bolo aj vyhodnotenie súťaže „Naša nedávna história" na tému „Všeobecná deklarácia ľudských práv pre 21. storočie". V kategórii základných škôl získali ocenenia práce Márie Maťašovej zo ZŠ Važecká v Prešove, Michaely Žilinskej zo ZŠ Milana Hodžu v Bratislave a Ariany Ceres Tchambak zo Súkromnej spojenej školy francúzsko-slovenskej v Bratislave. V kategórii stredných škôl ocenila porota Juraja Doležala z Gymnázia Varšavská v Žiline a Katarínu Halúskovú z Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského v Žiline. Ceny študentom odovzdali predstavitelia organizátorov.

Foto: Branislav Kinčok, ÚPN

Foto 1: Prítomní – Účastníci konferencie

Prítomní – Účastníci konferencie

Foto 2: Pascal Le Deunff – Veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku Pascal Le Deunff

Pascal Le Deunff – Veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku Pascal Le Deunff

Foto 3: Diskusia – Diskusia Róberta Dobrovodského a Dagmar Kusej

Diskusia – Diskusia Róberta Dobrovodského a Dagmar Kusej

Vytlačiť