V Prešove ÚPN vzdelával pedagógov aj žiakov základných a stredných škôl

Ústav pamäti národa v spolupráci s Metodicko – pedagogickým centrom v Prešove pripravil pre učitel'ov a žiakov základných a stredných škôl prešovského kraja vzdelávací seminár k 25. výročiu Nežnej revolúcie pod názvom ,,November 89 - ako a prečo".

Seminár sa uskutočnil 28. novembra 2014. Odborní pracovníci ÚPN Stanislav Labjak, Marián Gula a Peter Jašek pedagógom a žiakom základných a stredných škôl Prešovského kraja formou premietania dokumentárnych filmov, diskusií a prednášok na tému novembrových udalostí roku 1989 priblížili tému, ktorá bola v tomto období mimoriadne aktuálna. Po skončení seminára sa účastníci zhodli, že podujatie bolo veľmi užitočné predovšetkým pre mladú generáciu, ktorá tieto udalosti neprežila osobne a má len sprostredkované informácie od svojich známy či rodinných príslušníkov, ktoré sú síce veľmi užitočné, no často sú izolované a nie sú zasadené do dobových súvislostí.

Aktívni účastníci sa dohodli na ďalšej spolupráci v záujme zachovania živej pamäti národa na udalosti spojené s obdobím neslobody.


Stanislav Labjak počas prezentácie, zľava Peter Jašek a Marian Gula

František Trstenský počas prezentácie

Foto: Stanislav Labjak a Juraj Kredátus

Vytlačiť