Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

V Prahe sa koná podujatie Mene Tekel, ktoré inšpirovalo Festival slobody

Scénické čítanie z denníkov kňaza väzneného v komunistických väzeniach, rekonštrukcia politického procesu Machalka a spol. alebo ekumenická bohoslužba za popravených, umučených a zomrelých politických väzňov - aj to ponúka český festival Mene Tekel. Vernisáže medzigeneračného projektu "Cesty viery, cesty k slobode" zloženého z piatich výstav o politických väzňoch trpiacich pre vieru a slávnostného otvorenia festivalu v Chráme Panny Márie Snežnej sa zúčastnil aj predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák.

Biblické slová Mene Tekel, ktoré sa viažu k udalostiam zo starozákonnej Knihy proroka Daniela, znamenajú varovanie pred bezprostrednou pohromou. Babylonský kráľ Baltazár usporiadal veľkú hostinu a rozkázal svojim sluhom, aby použili posvätné zlaté a strieborné nádoby z Chrámu, ktorý dal postaviť Šalamún. Keď kráľ posvätné nádoby takto znesvätil, objavila sa pred hosťami ruka, ktorá na stenu napísala slová Mene, Tekel, Ufarsin. Keďže nikto z prítomných nedokázal nápis vyložiť, dal Baltazár zavolať júdskeho proroka a zajatca Daniela a sľúbil mu moc, bohatstvo aj slávu, ak nápis rozlúšti. Daniel všetko odmietol, no slová vysvetlil: Mene znamená Boh spočítal tvoje kráľovstvo a urobil mu koniec, Tekel Odvážili ťa na váhe a našli ťa priľahkým a slovo Peres hovorí Rozdelené je tvoje kráľovstvo a odovzdané Médom a Peržanom. Ešte v tú istú noc kráľa zabili.

Podľa predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka preberá úlohu proroka v súčasnosti práve festival Mene Tekel. Oživuje staré, dávno zabudnuté príbehy, mladých učí, ako sa vyhnúť novým formám neslobody, a starších prebúdza z letargie, aby varovali spoločnosť, aby sa totalitná minulosť nezopakovala. "Úloha proroka nebola nikdy príjemná. Mnohí starozákonní proroci radšej pred zodpovednou úlohou hovoriť pravdu zutekali, ako napríklad Jonáš, ktorý sa na úteku ocitol v bruchu veľryby. Naopak, Ján Krstiteľ musel zomrieť, lebo Herodiada nedokázala počúvať jeho výčitky," pripomenul Ondrej Krajňák počas slávnostného otvorenia festivalu.

"Hrabať sa v hriechoch minulosti a vyťahovať špinu na svetlo Božie nikdy nebolo príjemné a najmä nie vtedy, ak ešte žijú tí, ktorí zločiny v minulosti páchali. Na druhej strane, úloha festivalu Mene Tekel je mimoriadne vznešená a nenahraditeľná, lebo mladým ľuďom ponúka vzory hodné nasledovania," vyzdvihol Ondrej Krajňák.

Projekt Mene Tekel, ktorý iniciovali a už jedenásty raz pripravili manželia Daniela a Jan Řeřichovci, sa stal inšpiráciou aj pre Festival slobody pripravovaný Ústavom pamäti národa.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák vyzdvihol úlohu festivalu Mene Tekel, ktorý sa podľa neho stal prorokom súčasnosti.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák vyzdvihol úlohu festivalu Mene Tekel, ktorý sa podľa neho stal prorokom súčasnosti.

Ondrej Krajňák sa stretol aj s organizátorom festivalu Mene Tekel Janom Řeřichom.

Ondrej Krajňák sa stretol aj s organizátorom festivalu Mene Tekel Janom Řeřichom.

Foto: Ján Endrödi, ÚPN


Vytlačiť