V Považskej Bystrici nanovo odhalili pamätnú tabuľu príslušníkov Pomocných technických práporov

Na pomníku Slovenského národného povstania v Považskej Bystrici bola 9. decembra 2017 opätovne odhalená pamätná tabuľa príslušníkom Pomocných technických práporov.

Slovenský zväz VTNP-PTP – Okresný klub Považská Bystrica, ktorého členovia neskôr vstúpili do Konfederácie politických väzňov, pôvodne tabuľu odhalil už v roku 2005 ako prvú na Slovensku. Potom, ako sa zmenil majiteľ budovy, však bola odstránená. V spolupráci s mestom Považská Bystrica ju teraz Konfederácia politických väzňov odhalila na pomníku SNP, kde pôvodne stála socha Milana Rastislava Štefánika, ktorú dal odstrániť komunistický režim.

Program sa začal svätou omšou vo Farskom kostole Návštevy Panny Márie, ktorú celebroval výpomocný duchovný v Poprade a člen KPVS Ladislav Vrábel spolu s nemocničným duchovným Františkom Galvánkom.

Potom bývalí príslušníci Pomocných technických práporov Anton Gajdošík a Jozef Strašík odhalili pamätnú tabuľu a účastníci k nej položili vence. Veniec za Konfederáciu politických väzňov položil príslušník PTP Filip Paulech z Trenčína. Ladislav Vrábel pamätnú tabuľu aj požehnal.

Účastníkom pietneho aktu sa prihovorili zástupca primátora Považskej Bystrice Peter Máťoš a príslušník PTP a syn politického väzňa Jozef Strašík, rodák z Papradna. Pri tejto príležitosti si bývalý príslušník Pomocných technických práporov Anton Gajdošík z Horného Moštenca prevzal aj pamätnú medailu ministra obrany SR.

Svätá omša vo Farskom kostole Návštevy Panny Márie

Odhalenie pamätnej tabule

Požehnanie pamätnej tabule

Tabuľa pripomína, že v Pomocných technických práporoch/Vojenských táboroch nútených prác bolo medzi rokmi 1948 a 1954 internovaných 40-tisíc československých mužov

Účastníci podujatia

Bývalý príslušník Pomocných technických práporov Anton Gajdošík, ktorý si prevzal aj pamätnú medailu ministra obrany SR

Foto: Peter Sandtner

Vytlačiť