Logo

V poľskom Inštitúte pamäti národa slávili 15. výročie jeho vzniku aj s prezidentom Andrzejom Dudom

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák spolu s koordinátorom medzinárodnej spolupráce Mariánom Turzom sa zúčastnili osláv 15. výročia založenia poľského Inštitútu pamäti národa vo Varšave.

Na oslavách vzniku IPN sa popri delegácii ÚPN zúčastnili aj ďalší významní hostia, medzi ktorými boli poľský primas arcibiskup Wojciech Polak, novozvolený poľský prezident Andrzej Duda a ďalší predstavitelia domácich, či zahraničných, zvlášť však partnerských pamäťových inštitúcií z postkomunistických krajín. Svoje pozdravné listy zaslali aj súčasný prezident Poľskej republiky Bronislaw Komorowsky, či prezident Spolkovej republiky Nemecko Joachim Gauck. Mimoriadnym hosťom osláv bol aj bývalý sovietsky disident a aktivista boja za dodržiavanie ľudských práv Sergej Kovalev. Vedúci kancelárie prezidenta Poľskej republiky odovzdal štátne vyznamenanie zaslúžilým zamestnancom IPN. Program svojim kultúrnym vystúpením obohatil aj poľský jazzman, klavirista a skladateľ a nositeľ ceny Grammy, Wlodek Pawlik. Pri tejto príležitosti Ondrej Krajňák odovzdal predsedovi IPN Lukaszovi Kamińskemu Pamätnú medailu ÚPN za odpor proti komunizmu a ďakovný list za úsilie pri zachovávaní pamäte národa. Šéf poľského IPN Lukasz Kamiński sa prítomným prihovoril aj týmito slovami: „Sme hrdí na to, ako veľmi sa urobilo v tomto relatívne krátkom časovom období. Nechceme zabudnúť na neúspechy, ale veríme, že môžeme prejsť vzpriamene a hrdo so správou o našej doterajšej práci. Sme na to hrdí, ale zároveň vieme, že tieto úspechy zdieľame s mnohými ľuďmi, komunitami a inštitúciami. S odkazom na život IPN a Komisiu pre stíhanie zločinov proti poľskému národu, poľské orgány mali na mysli uchovať spomienku na obete poľského národa, ktoré trpeli počas druhej svetovej vojny a aj po nej, na vlastenecké tradície boja národa Poľského s okupantmi nacizmu a komunizmu, na povinnosť stíhať zločiny proti mieru a ľudskosti a vojnových zločinov, rovnako ako na povinnosť náhrady škody tým, ktorí boli obeťami porušovania ľudských práv - to definuje misiu po dobu existencie 15 rokov IPN."

Šéf poľského Inštitútu pamäť národa Lukasz Kamiński počas slávnostného príhovoru.

Šéf poľského Inštitútu pamäť národa Lukasz Kamiński počas slávnostného príhovoru.

Novozvolený poľský prezident Andrzej Duda, ktorý vo svojom prejave vyzvihol činnosť a dôležitosť IPN.

Novozvolený poľský prezident Andrzej Duda, ktorý vo svojom prejave vyzvihol činnosť a dôležitosť IPN.

Predseda ÚPN odovzdáva predsedovi IPN ďakovný list a pamätnú medailu ÚPN.

Predseda ÚPN odovzdáva predsedovi IPN ďakovný list a pamätnú medailu ÚPN.

Úvodné gratulácie venované IPN v sieni Kráľovského zámku.

Účastníci osláv 15. výročia IPN na Kráľovskom zámku vo Varšave.

Účastníci osláv 15. výročia IPN na Kráľovskom zámku vo Varšave.

Foto: Marian Turza, ÚPN

Vytlačiť