V poľskej Novej Belej si pripomenuli obete ozbrojenej skupiny „Ogňa“

Slováci v Poľsku sa radia k tým našim krajanom, v ktorých presvedčení a kultúre života je od nepamäti pevne ukotvené odmietanie akejkoľvek agresie, teroru a násilia. Naopak, svojimi postojmi sa zasadzujú o vzájomné chápanie, citlivé vnímanie a ľudskú toleranciu v súžití národnostnej menšiny s väčšinovým národom v Poľsku.

To bol aj jeden z podnetov na organizovanie pietnej spomienky na obete ozbrojenej skupiny „Ogňa", ktorá sa pod gesciou Spolku Slovákov v Poľsku uskutočnila 17. apríla 2016 v Novej Belej. Spomienkové podujatie bolo venované pamiatke štyroch slovenských obyvateľov Novej Belej, ktorých pred 70 rokmi uniesla, umučila a zavraždila ozbrojená skupina Józefa Kuraša „Ogňa" a ťažkým časom v rokoch 1945 - 1947. Za účasti Ľudomíra Molitorisa, generálneho tajomníka Spolku Slovákov v Poľsku, predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka a ďalších hostí, po sv. omši na úmysel obetí v kostole svätej Kataríny v Novej Belej sa účastníci spomienky stretli pri pomníku obetí, kde po kladení vencov zazneli príhovory, medzi iným aj predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka.

Vo svojom príhovore sa dotkol 70. výročia násilnej smrti Jána Ščurka, Jána Kraka, Jozefa Chalúpka a Jána Lapšanského a odsúdil toto a iné podobné šialenstvá, ako povedal: „tých, ktorí v mene falošných princípov, národnej neznášanlivosti, a v mene osobných záujmov rozhodli sa zabíjať. Vtedy, či dnes." a pokračoval: „Úlohou ÚPN je dokumentovať zločiny nacizmu a komunizmu. A z tohto uhla pohľadu dokumentujeme príbehy Slovákov aj v Poľsku, či Rumunsku. Príbeh o Jozefovi Kurašovi mi je známy, lebo pred ôsmimi rokmi som v tomto kraji rozbehol nakrúcanie dokumentárneho filmu: Bohom zabudnuté kúty, ktorý vypovedá o zločineckých praktikách tzv. „bandy Ogňa." Poďakoval organizátorom spomienkovej slávnosti za neustále pripomínanie si tejto udalosti, ale aj tým, ako dodal na záver: „ktorí po rokoch mlčania našli v sebe odvahu vydať svedectvo pravdy, a to aj napriek tomu, že rana aj po 70-tich rokoch krváca."

Súčasťou programu spomienky bola aj projekcia filmu z produkcie Ústavu pamäti národa pod názvom Bohom zabudnuté kúty v miestnom Centre slovenskej kultúry v Novej Belej. Vydarené podujatie bolo ďalším príspevkom do procesu zachovania živej pamäti národa na obdobie neslobody a zločiny s ním spojené aj v prostredí zahraničných Slovákov.

Ľudomír Molitoris, generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku, predseda Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka a ďalší hostia.

Ľudomír Molitoris, generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku, predseda Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka a ďalší hostia.

O podujatie bol veľký záujem zo strany poľských médií.

O podujatie bol veľký záujem zo strany poľských médií.

Po kladení vencov nasledovala projekcia filmu z produkcie ÚPN Bohom zabudnuté kúty.

Po kladení vencov nasledovala projekcia filmu z produkcie ÚPN Bohom zabudnuté kúty.

Pomník zavraždeným Slovákom a obetiam vojny.

Pomník zavraždeným Slovákom a obetiam vojny.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák pri prejave.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák pri prejave.

Foto: Marian Turza, ÚPN

Vytlačiť