Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

V Pezinku odhalená pamätná tabuľa Štefanovi Sandtnerovi a priznaný titul veterána protikomunistického odboja in memoriam

Pri príležitosti 100. výročia narodenia a 10. výročia úmrtia kňaza-saleziána, básnika, politického väzňa, pedagóga a rodáka z Pezinka dona Štefana Sandtnera SDB, sa 29. apríla 2016 v Pezinku uskutočnilo slávnostné odhalenie pamätnej tabule pred bytovým domom na Záhradnej ulici, kde prežil najväčšiu časť svojho života.

Zúčastnili sa ho predstavitelia KPVS, rehole Saleziánov na Slovensku, najbližší príbuzní a široká verejnosť. Prítomní bol aj predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák. Vo svojom príhovore počas slávnostného aktu adresoval prítomným aj nasledovné myšlienky spojené so zachovaným vyšetrovacím spisom proti Titusovi Zemanovi a spoločníkom.

Ako povedal: „Medzi 20 menami ako je Zeman, Brichta, Ďermek, Srholec, Semeš, Mitošinka a ďalší, figuruje aj meno Štefan Sandtner, ktorý bol príslušníkmi ŠtB zadržaný 5. mája 1951 o 18.00 hod. A to v spojení s nevydareným útekom do Ríma. Príbeh poznáme aj vďaka dokumentárnemu filmu z dielne ÚPN pod názvom Tiene Barbarskej noci. Sprístupnený vyšetrovací spis ich opisuje ako zarytých nepriateľov ľudovodemokratického zriadenia. Píše sa v ňom, že Štefan Sandtner pre nepriateľské konanie proti republike bol daný do sústreďovacieho kláštora v Podolínci. Tu nadviazal spojenie s agentom cudzej moci Zemanom, na popud ktorého sa plne zapojil do služieb ilegálnej organizácie, ktorej účelom bolo pašovať ľudí z ČSSR do Rakúska a ďalej do Vatikánu. Túto protištátnu činnosť podporoval z vlastných prostriedkov. Spis obsahuje vyše 100 strán. To sú hodiny, ba mesiace tvrdého vypočúvania, bezsenných nocí a nemilosrdných výsluchov na samotke. V závere spisu sa nachádza znenie rozsudku: Trestný čin velezrady, § 78 odst 1 . lit c/ a odst. 1 lit a/ trestného zákona." Zakončil predseda Správnej rady ÚPN.

Následne odovzdal do rúk najbližších príbuzných dona Štefana Sandtnera dekrét o priznaní postavenia Veterána protikomunistického odboja in Memoriam v súlade so zákonom o protikomunistickom odboji. ÚPN sa rozhodol udeliť dekrét z vlastnej vôle, a to pre jeho mimoriadnu obetavosť, úctu k hodnotám a odvahu, vďaka ktorým nám bola opäť prinavrátená sloboda.

Spomienková slávnosť spojená s odhalením pamätnej tabule bola ukončená sv. omšou v Dolnom kostole, počas ktorej sa prítomným ako kazateľ prihovoril don Ján Malženický SDB.

Pohľad na účastníkov slávnostného aktu.

Pohľad na účastníkov slávnostného aktu.

Predseda SpR ÚPN Ondrej Krajňák počas kladenia venca k pamätnej tabuli.

Predseda SpR ÚPN Ondrej Krajňák počas kladenia venca k pamätnej tabuli.

Foto: Peter Sandtner


Vytlačiť