V obci Koš odhalili pamätnú tabuľu trpiacim v pracovnom tábore Nováky

Politickým väzňom, príslušníkom pomocných technických práporov a zaradeným do tábora nútenej práce Nováky, ktorý sa rozprestieral medzi obcami Koš a Laskár a mestom Nováky, odhalili 25. mája v obci Koš pamätnú tabuľu.

Počas druhej svetovej vojny boli v tábore Nováky umiestnení prenasledovaní Židia, po vojne Karpatskí Nemci a v roku 1948 sa stal táborom nútenej práce. Komunistický režim v ňom - ako v pobočke väznice v Leopoldove - neskôr väznil politických väzňov a napokon v ňom boli umiestnení príslušníci PTP.

Program sa začal svätou omšou vo Farskom kostole Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, Kráľa vesmíru, ktorú celebroval Viktor Maretta, kňaz a syn Jozefa Marettu väzneného v tábore nútenej práce Nováky. Nasledovalo odhalenie pamätnej tabule na budove obecného úradu v Koši. O väznení v pracovnom tábore hovorili August Masár a Mária Engelová, ktorej prítomní zároveň zablahoželali k jej 90. narodeninám. Kvety, ktoré dostala, položila k pamätníku na pamiatku svojho manžela, s ktorým sa zoznámila práve v pracovnom tábore. Napokon tabuľu požehnali prítomní kňazi.

Účastníci pietneho podujatia položili kvety aj k pamätníku Karpatských Nemcov na mieste, kde sú pochovaní tí, ktorí v tábore zomreli. Súčasťou stretnutia, na ktorom sa zúčastnili členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska a Karpatskonemeckého spolku, bola aj modlitba za zomrelých v tábore.

O väznení v pracovnom tábore hovorili August Masár a Mária Engelová

Pamätnú tabuľu požehnali kňazi Viktor Maretta a František Krnáč

Pamätná tabuľa trpiacim v tábore Nováky, umiestnená na obecnom úrade v obci Koš

Účastníci odhalenia pamätnej tabule v obci Koš

Rosina Stolárová, bývalá predsedníčka Karpatskonemeckého spolku v Bratislave, sa zúčastneným prihovorila na mieste, kde sú pochovaní Karpatskí Nemci, ktorí zomreli v tábore Nováky


Účastníci pietneho zhromaždenia


Foto: Peter Sandtner, KPVS
Vytlačiť