Logo

V Nimnici opätovne odhalili a požehnali pamätnú tabuľu klerikom

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák sa 19. februára 2016 zúčastnil v Nimnici na opätovnom odhalení pamätnej tabule mladým rehoľníkom a bohoslovcom, ktorí v roku 1950 vykonávali nútené práce na stavbe Priehrady mládeže po ich násilnom vyvezení z kláštorov. Pôvodnú tabuľu poškodili neznámi vandali.

Pietna slávnosť sa začala sv. omšou, ktorú v kúpeľnej Kaplnke Božského Srdca Ježišovho celebroval don Ján Malženický SDB. Po sv. omši odhalili a požehnali novú pamätnú tabuľu. Súčasťou programu, na ktorom sa zúčastnili členovia KPVS, ale aj kúpeľní hostia a široká verejnosť boli aj svedectvá prítomných rehoľníkov, s ktorými oboznámili účastníkov slávnosti. Po položení vencov sa prítomným prihovoril aj predseda SpR ÚPN.

Povedal: „V minulom roku sme si pripomenuli 65. výročie Barbarskej noci, tzv. akcie „K" - kláštory, ako ju pod krycím názvom evidovala komunistická Štátna bezpečnosť. Jedným z hlavných cieľov politiky KSČ bolo totálne ovládnutie Katolíckej cirkvi. To sa malo dosiahnuť aj zrušením kláštorov a zabránením formácie duchovného dorastu a jeho izoláciou od vplyvu rehoľných predstavených. Mladých klerikov preškoľovali v kláštore v Kostolnej, aby sa vzdali príslušnosti k reholiam. Posielali ich budovať Priehradu mládeže, či Trať mládeže. Na Slovensku Akcia „K" postihla viac ako 1000 rehoľníkov, 16 rehoľných rádov a zlikvidovala činnosť vo viac ako v 90-tich kláštoroch. Omnoho väčšou tragédiou bolo, že KSČ v krátkom čase zmarila aj všetky kultúrne, duchovné, výchovné a sociálne aktivity rehoľných rádov, a režim celých štyridsať rokov nedokázal za ne nájsť adekvátnu náhradu. Po neúspešnom preškoľovaní museli nezlomní klerici už ako politickí nespoľahliví narukovať do táborov nútených prác a vojenských Pomocných technických práporov. V baniach, lomoch a neskôr aj vo väzeniach ďalej svedčili o svojej viere. V rámci ÚPN som mal možnosť dokumentovať svedectvá Barbarskej noci a spomínam si, ako páter Martinko so slzami v očiach hovoril o vojakovi, ktorý si zobral život preto, lebo už nezniesol opakované predlžovanie vojenskej služby a odklad odchodu do civilu. A preto mi dovoľte, aby som v mene ÚPN vyjadril všetkým internovaným kňazom, rehoľníkom, klerikom, politickým väzňom a príslušníkom Pomocných technických práporov uznanie za ich svedectvo, dobrý príklad a ich statočnosť." uzavrel Krajňák.

V závere pietnej slávnosti podpredseda KPVS odovzdal zaslúžilým politickým väzňom, členom KPVS pamätné medaile.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák počas príhovoru prítomným klerikom a politickým väzňom v Nimnici.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák počas príhovoru prítomným klerikom a politickým väzňom v Nimnici.

Požehnanie tabule a kladenie vencov klerikom, ktorí stavali púchovskú priehradu mládeže.

Požehnanie tabule a kladenie vencov klerikom, ktorí stavali púchovskú priehradu mládeže.

Foto: Eva Javorská


Vytlačiť