V Nálepkove vernisáž výstavy na tému straty domova v období neslobody

V Nálepkove sa 27. novembra 2014 predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák a odborní pracovníci ÚPN Marián Gula a Stanislav Labjak zúčastnili otvorenia výstavy nesúcej názov „Spišské exody – XI. Nevyženieš".

Výstava bola inštalovaná na základe libreta Mira Polláka v miestnej Základnej škole v Nálepkove v spolupráci s Občianskym združením Krásny Spiš. Výstava predstavuje diela výtvarníka Františka Guldana z cyklu vyhnania – pocit po strate domova. Súčasťou otvorenia výstavy bola aj osobná výpoveď o odsune karpatských Nemcov z regiónu Spiša.

Na stretnutí sa zástupcovia ÚPN venovali rozhovorom na tému problematiky národnostných menšín, a osvetových a vzdelávacích projektov pripravovaných a realizovaných v prostredí ÚPN s cieľom dokumentovania zločinov totalitného komunistického režimu v bývalom Československu.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák počas rozhovoru s Mirom Pollákom a p. Krajníkovou

Prezentácia obrazov Fera Guldana


Učitelia a žiaci na otvorení výstavy

VYHNANIE A MASAKRY ŽIDOV, 2013

VYHNANIE KŇAZOV A REHOĽNÍKOV, 2014

Foto: Stanislav Labjak a Slávka Hezelyová

Vytlačiť