Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

V Leopoldove si politickí väzni uctili pamiatku mučeníkov komunistického režimu

Liturgickou slávnosťou vo Farskom kostole sv. Ignáca sa 22. augusta 2015 v Leopoldove začala pietna spomienka na nespravodlivo a protiprávne väznených počas komunistického režimu v bývalom Československu. Sv. omšu celebrovali väzenskí dekani Ordinariátu OS a OZ SR npor. Gabriel Dzvoňár a kpt. Peter Hasara, miestny väzenský kaplán npor. Rastislav Firment a zástupca väzenského vikára npor. Andrej Streicher za účasti bývalých politických väzňov zo Slovenska i českej republiky. Na záver slávnosti požehnali ikony blahoslavených biskupov Petra Pavla Gojdiča a Vasila Hopka.

Účastníci spomienky si uctili aj relikvie blažených mučeníkov väznených v Leopoldove, Metoda Dominika Trčku, Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopku, ktoré sú uložené v leopoldovskom chráme. Súčasťou programu spomienky bolo aj odhalenie pamätnej tabule biskupom, kňazom, rehoľníkom a veriacim, nespravodlivo väzneným pre svoju vieru v Leopoldove na priečelí kostola, na ktorej sú uvedené aj mená slovenských biskupov Štefana Barnáša, Michala Buzalku, Pavla Petra Gojdiča, Vasiľa Hopku, Dominika Kaľatu, Antona Richtera a Jána Vojtaššáka.

Program pokračoval pred bránou väznice pri pamätnej tabuli venovanej politickým väzňom na Slovensku. Predstavitelia štátnych inštitúcií a organizácií politických väzňov, medzi nimi aj predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák, položili pri tabuli vence a kvety. V rámci príhovorov Ondrej Krajňák vo svojom príhovore upriamil pozornosť prítomných na obete komunistického režimu a príklad bl. Dominika Trčku. Ako povedal: „V apríli roku 1958 do Leopoldova previezli otca Dominika Trčku, predstaveného kláštora bratov redemptoristov z Michaloviec. Z jeho životopisu vyberám: Otec Dominik napísal svojej neteri: "...Chvála Bohu som zdravý a prechádzam už do 73. roku života! Ešte mám sedieť päť rokov. Dá Boh, že aj to prežijem...". Vtedy ešte netušil, že Vianoce roku 1958 sa mu stanú "osudné". Ako spomína o. Mastiliak, v cele na kňazskom oddelení bolo 18 kňazov. Z toho asi päť starých a nemocných, ktorí nechodili do práce. Medzi nich patril i o. Dominik. Pretože ho dozorca prichytil pri spievaní vianočných kolied, čo bolo vtedy zakázané, dostal ako trest tzv. samotku. Týždeň o zime a chlade, v miestnosti bez okna. Nasledovali vysoké horúčky a obojstranný zápal pľúc. 23. marca roku 1959 následkom korekcie Otec Dominik Trčka v leopoldovskej väznici zomiera. Pochovaný bol v siedmom hrobe v prvom rade. S číslom a bez mena. V knihe žalmov je napísané: Pán je spravodlivý a miluje spravodlivosť; statoční uvidia jeho tvár. 4. novembra 2001 bol na Námestí sv. Petra v Ríme Metod Dominik Trčka slávnostne blahorečený. V rokoch 1948-1989 bolo v Československu k nepodmienečnému trestu odňatia slobody odsúdených 205 486 osôb. Vo väzniciach zomrelo približne 4 500 ľudí. Najmä v 50 - tych rokoch pretieklo veľa nevinnej krvi a zbytočne vyhaslo veľa ľudských životov. Podľa niektorých údajov až 600 ľudí zahynulo pri výsluchoch ŠtB. Do histórie Leopoldova sa zapísal aj smutne preslávený leopoldovský mlyn, ktorý väzňom doslova lámal kosti. Často o tom hovoril už nebohý bývalý politický väzeň, Karol Noskovič, na ktorého dnes zvlášť pamätáme. Preto mi dovoľte, aby som z tohto miesta vzdal hold Vám bývalí politickí väzni, ktorí ste boli v čase komunistického režimu nespravodlivo prenasledovaní, týraní, či väznení. Vaše rady už z roka na rok rednú, ale sila Vášho odkazu neúmerne rastie, o čom svedčí aj táto dnešná spomienka. Preto je aj našou úlohou, aby sme pravdu o minulosti zachovali, a ako štafetu ju posúvali ďalej. Aby sme nedovolili, že nám eštebáci budú prepisovať minulosť, aby sa dnes nestavali pomníky tým, ktorí sú zodpovední za zločiny komunizmu. Lebo sloboda je vzácny dar a záleží iba na nás, či sme pripravení si tento dar uchovať."

Po slávnostných príhovoroch si účastníci spomienky pri pamätníku príslušníkov väzenskej a justičnej stráže uctili obete leopoldovskej vzbury z roku 1991. Program vyvrcholil prehliadkou Múzea väzenstva, návštevou bývalého väzenského cintorína a panychídou pri symbolickom hrobe neznámeho politického väzňa. Program pietnej spomienky pripravila Konfederácia politických väzňov Slovenska spolu s Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže. Augustový termín sa viaže na vzburu väzňov proti neznesiteľným podmienkam vo väznici, ktorá bola 28. augusta 1955 tvrdo potlačená a ktorej 60. výročie si dnes účastníci stretnutia pripomenuli. Na stretnutí v Leopoldove, ktorý je symbolom utrpenia politických väzňov na Slovensku, sa každý rok stretávajú bývalí politickí väzni zo Slovenska i z Českej republiky. Mnohí z nich strávili za múrmi leopoldovskej väznice niekoľko rokov. V rokoch 1948 až 1989 bolo vo všetkých väzniciach na území terajšej Slovenskej a Českej republiky uväznených vyše 450.000 politických väzňov. Na Slovensku bolo po roku 1989 rehabilitovaných približne 70.000 ľudí, z ktorých dnes žije necelých 3000.

Leopoldovská väznica je najstaršou na Slovensku. Bývalá protiturecká pevnosť bola v 50. rokoch 20. storočia spolu s pracovnými tábormi pri uránových baniach najhorším väzenským zariadením v komunistickom Československu a často je označovaná ako likvidačné zariadenie. S politickými väzňami zaobchádzali mimoriadne krutým spôsobom, bola im odopieraná lekárska starostlivosť a systematicky porušované ich najzákladnejšie ľudské práva. Mnoho z nich zomrelo v dôsledku krutého zaobchádzania.

Predseda SpR ÚPN s poslankyňou NR SR J. Šipošovou počas sv. omše.

Predseda SpR ÚPN s poslankyňou NR SR J. Šipošovou počas sv. omše.

Pohľad na účastníkov spomienky počas sv. omše.

Pohľad na účastníkov spomienky počas sv. omše.

Kapláni Ordinariátu OS a OZ SR počas požehnania ikon blažených biskupov.

Kapláni Ordinariátu OS a OZ SR počas požehnania ikon blažených biskupov.

Bývalí politickí väzni počas odhalenia pamätnej tabule.

Bývalí politickí väzni počas odhalenia pamätnej tabule.

Jedna z dcér bývalého politického väzňa.

Jedna z dcér bývalého politického väzňa.

Bývalí politickí väzni počas prinášania obetných darov.

Bývalí politickí väzni počas prinášania obetných darov.

Bývalí politickí väzni počas prinášania obetných darov.

Bývalí politickí väzni počas prinášania obetných darov.

Väzenský dekan G. Dzvoňár počas požehnania pamätnej tabule.

Väzenský dekan G. Dzvoňár počas požehnania pamätnej tabule.

Účastníci pietnej spomienky pre bránou väznice.

Účastníci pietnej spomienky pre bránou väznice.

Predstavitelia štátnych inštitúcií a organizácií počas príhovorov pred bránou väznice.

Predstavitelia štátnych inštitúcií a organizácií počas príhovorov pred bránou väznice.

Predseda SpR ÚPN O. Krajňák počas príhovoru k účastníkom pietnej spomienky.

Predseda SpR ÚPN O. Krajňák počas príhovoru k účastníkom pietnej spomienky.

Účastníci pietnej spomienky počas príhovoru predsedu SpR.

Účastníci pietnej spomienky počas príhovoru predsedu SpR.

Foto: Tibor Ujlacký, ÚPN

Vytlačiť