Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

V Košiciach vyvrcholí IX. ročník projektu Nenápadní hrdinovia

Ústav pamäti národa Vás pozýva na študentskú konferenciu projektu Nenápadní hrdinovia, ktorá sa uskutoční 16. novembra 2017 od 8:30 h v DKC Veritas v Košiciach. Študenti narodení po roku 1989 priblížia svoje písomné a audiovizuálne diela o obetiach totality.

Konferenciu organizuje Konfederácia politických väzňov Slovenska, Nenápadní hrdinovia, o. z., Ústav pamäti národa, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Nadácia Konráda Adenauera a ďalší partneri.

Záštitu nad konferenciou prevzal najstarší politický väzeň na Slovensku páter Akvinas Gabura - muž odsúdený na doživotie. Jeho svedectvo je zaznamenané aj vďaka Ústavu pamäti národa (môžete ho nájsť tu).

Vytlačiť