V Košiciach spomínali na Rudolfa Fibyho a uviedli publikáciu Tomislava Kolakoviča

V aule Domu Spoločnosti Ježišovej v Košiciach sa 9. októbra 2015 uskutočnil seminár venovaný osobnosti Sviečkovej manifestácie Rudolfovi Fibymu zo Spoločenstva Fatima a dielu profesora Tomislava Kolakoviča. Priatelia Rudolfa Fibyho, Spoločenstvo Fatima spolu s Ústavom pamäti národa si konaním seminára chceli pripomenúť a vyzdvihnúť výnimočnú osobnosť 20. storočia, a súčasne počas podujatia predstavili dve nové publikácie z dielne Vydavateľstva Michala Vaška.

Seminár otvoril páter Ján Benkovský SJ- Historik Ján Šimulčík predstavil Rudolfa Fibyho ako kňaza tajnej cirkvi a malých spoločenstiev. Historik František Neupauer predstavil osobnosť Rudolfa Fibyho v súvislosti s konaním Sviečkovej manifestácie. Róbert Moško prítomným predstavil publikáciu zloženú z troch častí s názvom „RNDr. Rudolf FIBY, SF - kňaz, matematik, programátor (1946 - 2014)". Prvá časť začína autobiografickým portrétom tajného kňaza "Huga", nasledujú historické štúdie (Ján Šimulčík, František Neupauer), laudatio Pavla Kosseya z FKI, článok spolupracovníka a kolegu Stanislava Labjaka z ÚPN, predstaviteľov cirkevného života (vladyka Milan Chautur, arcibiskup Bernard Bober) a verejného života (Ján Figeľ, Ján Čarnogurský).
Druhú časť tvorí homília biskupa Mons. Stanislava Stolárika a príhovory zástupcov rodiny, duchovnej rodiny, inštitúcií, ktoré odzneli počas pohrebnej svätej omše v Košiciach.
Tretiu časť tvoria spomienky na Rudolfa Fibyho, ktoré odzneli počas stretnutia po skončení svätej omše.

Publikácia je obohatená o fotodokumentáciu a informácie o Spoločnosti Fatima. Po predstavení publikácie nasledovala diskusia. O preukázateľnom a živom záujme o osobnosť Rudolfa Fibyho svedčila prítomnosť viac ako 120 účastníkov seminára, no rovnako aj živé vstupy do diskusie pätnástich prítomných (kňazov, zástupcov spoločenstiev, švagra i členov Fibyho duchovnej rodiny). Druhú časť podujatia otvoril príspevok Eugena Valoviča SF s názvom Spoločenstvo Fatima - vznik a poslanie, ktorý prečítal Pavol Benko. František Mikloško odkryl prítomným celú škálu osobností Kolakovičovcov - Kolakovičovej rodiny, no zároveň poukázal na duchovný rozmer a mystiku profesora Kolakoviča.

V závere druhého bloku Mária Hricová predstavila publikáciu, ktorej prvé vydanie vyšlo v roku 1945 pod názvom „Profesor Kolakovič: Dnešný človek a Kristovo kráľovstvo". Unikátna publikácia zachytáva poznámky z prednášok a duchovných cvičení profesora Tomislava Kolakoviča počas jeho krátkeho pôsobenia na Slovensku. Na príprave jej nového vydania pracoval Rudolf Fiby. Po krátkej diskusii sa účastníci presunuli do kostola Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, v ktorom predsedal liturgickému sláveniu za účasti viacerých kňazov emeritný košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. Homíliu predniesol kňaz Spoločnosti Fatima Pavol Benko. V rámci obetných darov boli prinesené ako obetný dar obe publikácie. „Som veľmi rad, že na seminár prišlo tak veľa ľudí a o obidve publikácie bol veľký záujem. Ďakujem všetkým účastníkom a zvlášť chcem poďakovať vzácnym prednášajúcim aj spoluorganizátorom podujatia." uviedol Pavol Hric, ktorý sa zaslúžil o spomienku na Rudolfa Fibyho a vydanie publikácii.

Oznámenie o konaní seminára

Oznámenie o konaní seminára.

F. Neupauer z ÚPN počas prednášky.

F. Neupauer z ÚPN počas prednášky.

Prednášajúci F. Neupauer. F. Mikloško  a J. Šimulčík počas spoločného rozhovoru.

Prednášajúci F. Neupauer. F. Mikloško a J. Šimulčík počas spoločného rozhovoru.

Pohľad na účastníkov seminára.

Pohľad na účastníkov seminára.

Pohľad na prezentáciu počas prednášky R. Moška.

Pohľad na prezentáciu počas prednášky R. Moška.

Emeritný arcibiskup Mons. A. Tkáč a bývalý primátor mesta Košice R.  Bauer medzi účastníkmi seminára.

Emeritný arcibiskup Mons. A. Tkáč a bývalý primátor mesta Košice R. Bauer medzi účastníkmi seminára.

Foto: Karol Dubovan
Vytlačiť