Logo

V Košiciach plánujú zriadiť ústredný pamätník obetí okupácie z 21. augusta 1968

Starosta mestskej časti Košice – Staré Mesto Igor Petrovčik a zástupca Svetového združenia bývalých politických väzňov Štefan Lazorišák dňa 18. augusta 2020 v Košiciach podpísali memorandum k začatiu rokovaní o umiestnení ústredného pamätníka obetí okupácie z 21. augusta 1968 na Slovensku. Rokujú aj s primátorom mesta Košice Jaroslavom Polačekom a predsedom Košického samosprávneho kraja Rastislavom Trnkom.

Ústredný pamätník viažuci sa k vpádu vojsk Varšavskej zmluvy na Slovensku zatiaľ neexistuje. Jeho potenciálne umiestnenie na území mesta Košice vychádza podľa iniciátorov zo skutočnosti, že osôb postihnutých okupáciou a na ňu nadväzujúcimi udalosťami bolo najviac práve v Košiciach – 11 obetí a približne 200 ťažko a ľahšie zranených osôb, pričom na celom Slovensku je evidovaných spolu 38 obetí.

Podľa podpísaného memoranda je cieľom pamätníka pripomenúť si všetky tragické udalosti súvisiace s týmto vojenským incidentom a taktiež „boj za slobodu a demokraciu pre budúce generácie občanov Slovenska, ktoré nepoznali obdobie komunistického režimu, kde sloboda prejavu, zhromažďovania, cestovania a vlastného názoru nebola samozrejmosťou a bola potlačená nasilu inváznymi vojskami".

Umiestnenie pamätníka sa predbežne plánuje realizovať v priestoroch malého parčíka za košickým Jumbo centrom, aby bol dôstojným miestom vhodným aj pre verejné zhromaždenia. Priestor by sa podľa memoranda mohol nazvať Parkom slobody. Inštaláciu pamätníka odhadujú signatári memoranda na rok 2021 pri najbližšom výročí pripomienky augustovej okupácie.

V dôsledku prítomnosti vojsk Varšavskej zmluvy zahynulo v celom Československu v období od 21. augusta do 31. decembra 1968 podľa doterajších poznatkov celkovo 108 osôb. Vojenskej okupácii z augusta 1968 sa podrobne venuje webová stránka Ústavu pamäti národa www.21august1968.sk.

Ilustračné foto: Janis Sikstulis (21august1968.sk)

Ilustračné foto: Janis Sikstulis (21august1968.sk)

Vytlačiť