V Košiciach diskutovali historici a osobnosti o samizdatoch a slobode slova

Dňa 8. apríla 2022 sa v štúdiu Múzea obetí komunizmu v Košiciach uskutočnila on-line diskusia s názvom 40 rokov boja za slobodu slova, ktorá sa konala pri nadchádzajúcom výročí založenia samizdatového časopisu Náboženstvo a súčasnosť. Diskusia mala aj medzinárodný rozmer, nakoľko jej hosťami boli šéfredaktor časopisu Tygodnik Solidarność Michał Ossowski a jeho zástupca Mateusz Kosiński, ktorý je zároveň aj autorom výstavy Týždenník Solidarita – pamätník slobody slova. Uvedená výstava bola koncom minulého roku vystavená v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave ako súčasť Festivalu slobody, a od marca do apríla bola záujemcom k dispozícii aj v priestoroch Múzea obetí komunizmu v Košiciach. Za slovenskú stranu v diskusii vystúpili historik Ján Šimulčík, ktorý sa téme samizdatov dlhodobo venuje a na pôde ÚPN vydal publikáciu Éra samizdatu venovanú kresťanskému samizdatu na Slovensku, a disident a prvý šéfredaktor časopisu Náboženstvo a súčasnosť František Mikloško. Diskusiu moderoval historik ÚPN Peter Jašek a z poľského jazyka prekladal Mário Kyseľ.

Diskusia sa dotkla najmä problematiky vydávania samizdatovej literatúry v období komunizmu, porovnávala situáciu v Poľsku a na Slovensku v 80. rokoch a v neposlednom rade hostia spomínali aj na vzájomnú spoluprácu Poliakov a Slovákov. Nevyhla sa však ani téme solidarity s Ukrajinou. Záujemcovia si môžu diskusiu pozrieť cez link: Online diskusia - 40 rokov boja za slobodu slova, skúsenosti z Poľska a Slovenska - YouTube


Účastníci diskusie v štúdiu. Zľava J. Šimulčík, F. Mikloško, P. Jašek, M. Ossowski a M. Kosiński

M. Kosiński ukazuje prvé číslo časopisu Tygodnik Solidarność, ktoré vyšlo v náklade 500 000 kusov

M. Kosiński ukazuje prvé číslo časopisu Tygodnik Solidarność, ktoré vyšlo v náklade 500 000 kusov

J. Šimulčík (vľavo) so samizdatom Náboženstvo a súčasnosť

J. Šimulčík (vľavo) so samizdatom Náboženstvo a súčasnosť

Účastníci diskusie v spoločnosti predsedu Správnej rady Jána Pálffyho (druhý sprava) a riaditeľa Múzea obetí komunizmu Pavla Hrica (prvý sprava)

Účastníci diskusie v spoločnosti predsedu Správnej rady Jána Pálffyho (druhý sprava) a riaditeľa Múzea obetí komunizmu Pavla Hrica (prvý sprava)

Foto: B. Kinčok, ÚPN

Vytlačiť