Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

V Gemerskej knižnici P. Dobšinského v Rožňave je výstava August 1968. Nádeje a vytriezvenia

Od konca júna 2021 je v priestoroch Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave prístupná pre verejnosť výstava Ústavu pamäti národa August 1968. Nádeje a vytriezvenia. Ide o súčasť projektu Alexander Dubček. Úsmev, ktorý spájal. Knižnica ho realizuje pri príležitosti 100 rokov od narodenia Alexandra Dubčeka, ktorého politická kariéra je neodmysliteľne spätá s rokom 1968. Výstava na 15 tematických paneloch prináša záujemcom komplexný pohľad na príčiny, priebeh a dôsledky invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968. Je určená širokej verejnosti, osobitne však študentom, a pre záujemcov bude v priestoroch knižnice k dispozícii do septembra 2021.

Pohľad na panely výstavy v priestoroch knižnice. Foto 1: Tatiana Bachňáková

Pohľad na panely výstavy v priestoroch knižnice. Foto: Tatiana Bachňáková

Pohľad na panely výstavy v priestoroch knižnice. Foto 2: Tatiana Bachňáková

Pohľad na panely výstavy v priestoroch knižnice. Foto: Tatiana Bachňáková

Pohľad na panely výstavy v priestoroch knižnice. Foto 3: Tatiana Bachňáková

Pohľad na panely výstavy v priestoroch knižnice. Foto: Tatiana Bachňáková

Vytlačiť