V Bukurešti sa konala výročná schôdza Európskej siete úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície

Dňa 4. decembra 2017 sa v Bukurešti konalo výročné stretnutie zástupcov členských inštitúcií Európskej siete úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície. Rokovania schôdze sa konali v reprezentatívnych priestoroch budovy rumunského parlamentu.

Po slávnostnom zahájení schôdze vystúpili predstavitelia jednotlivých krajín s krátkou prezentáciou svojich aktivít a plánovaných projektov na nadchádzajúce obdobie. Postupne sa k slovu dostali delegácie Bulharska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Poľska, Slovenska a na záver aj usporiadajúca inštitúcia, rumunský Národný úrad pre spracovanie archívov Securitate. Predstavitelia slovenskej delegácie vo svojom príspevku zdôraznili aktivity, ktoré ÚPN v priebehu uplynulého roku vykonal, a zároveň predstavili projekty, ktoré sa budú realizovať v roku 2018, zamerané najmä na významné výročia spojené s pôsobením nedemokratických režimov na Slovensku.

V druhej časti rokovaní prišlo k prezentácii albánskeho Úradu na sprístupnenie informácií o bývalej Štátnobezpečnostnej službe, ktorý sa uchádzal o členstvo v Sieti. Zástupcovia albánskej inštitúcie prezentovali svoju súčasnú situáciu a následne sa hlasovalo o ich pristúpení. Prítomní členovia jednohlasne rozhodli, že albánsky partner bude prijatý do Siete v pozícii pozorovateľa. Následne svoje prezentácie predniesli inštitúcie, ktoré majú v rámci Siete status pozorovateľa. Po ich vystúpeniach usporiadatelia slávnostne odovzdali predsedníctvo Siete zástupcom bulharského Ústavu pre sprístupňovanie dokumentov a oznamovanie príslušnosti bulharských občanov k Štátnej bezpečnosti a Spravodajskej službe Bulharskej národnej armády. Zástupca bulharskej inštitúcie pozval partnerov na tohtoročné podujatia, ktorým by popri výročnom stretnutí členských inštitúcií mala byť aj medzinárodná konferencia.

Výročná schôdza vyvrcholila vernisážou výstavy Skonfiškované manuskripty, v rámci ktorej rumunskí hostitelia predstavili osudy spisovateľov a publikácií, ktorých rumunská Securitate pripravila o slobodu a v nejednom prípade aj o život. Viacerí účastníci podujatia prejavili záujem o prehĺbenie spolupráce v rámci Siete, ktorá by mala vyústiť do výmeny vedeckých poznatkov medzi inštitúciami a zorganizovaním viacerých spoločných podujatí, vrátane vedeckých konferencií.

Účastníci výročného stretnutia zástupcov členských inštitúcií Európskej siete úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície.

Účastníci výročného stretnutia zástupcov členských inštitúcií Európskej siete úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície.

Účastníci výročného stretnutia zástupcov členských inštitúcií Európskej siete úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície.

Účastníci výročného stretnutia zástupcov členských inštitúcií Európskej siete úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície.

Ústav pamäti národa na stretnutí zastupovala podpredsedníčka Správnej rady Andrea Kluknavská a historik Peter Jašek, ktorý vedie Sekciu vedeckého výskumu.

Ústav pamäti národa na stretnutí zastupovala podpredsedníčka Správnej rady Andrea Kluknavská a historik Peter Jašek, ktorý vedie Sekciu vedeckého výskumu.

Účastníci výročného stretnutia počas vernisáže výstavy Skonfiškované manuskripty.

Účastníci výročného stretnutia počas vernisáže výstavy Skonfiškované manuskripty.

Foto: Národný úrad pre spracovanie archívov Securitate

Vytlačiť