Logo

V Bukurešti sa konal 7. ročník sympózia európskych pamäťových inštitúcií

Zástupcovia Ústavu pamäti národa sa 15. − 17. mája zúčastnili sympózia pamäťových inštitúcií, ktoré v rumunskej Bukurešti zorganizovala Európska sieť Pamäť a solidarita pod názvom After the Great War. Challenges for Europe (Po Veľkej vojne. Výzvy pre Európu).

Cieľom podujatia, ktorého sa zúčastnilo viac než 150 reprezentantov pamäťových inštitúcií, diplomatov a historikov z rôznych európskych štátov, bola diskusia o tom, ako sú v súčasnosti reflektované dôsledky prvej svetovej vojny pre európsky kontinent, ako aj porovnanie historických naratívov jednotlivých štátov pri interpretácii povojnového usporiadania Európy. Ťažiskom programu boli panelové diskusie pozvaných hostí, pričom Slovensko v nich zastupoval vedúci katedry histórie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a člen Správnej rady ÚPN Martin Pekár. V diskusiách vystúpili aj ďalší renomovaní európski historici, napríklad profesorka Anne Deighton z University of Oxford, profesor Jörn Leonhard z Universität Freiburg či profesor David Reynold z University of Cambridge.

Keďže cieľom organizátorov bolo aj podporiť nadväzovanie medzinárodných kontaktov medzi inštitúciami, zaradili do programu krátke prezentácie, ktorými mohli jednotlivé pamäťové organizácie predstaviť vlastné projekty. Sympózium tak vytvorilo ideálne podmienky pre nové kontakty a rozvinutie spolupráce s partnerskými inštitúciami v zahraničí.

Súčasťou programu bola aj návšteva Palatul Parlamentului, tzv. Palácu ľudu, pre ktorého vybudovanie zdemoloval rumunský komunistický režim časť historického centra mesta a vysťahoval desaťtisíce ľudí. Na jeho stavbe sa podieľali vojaci aj väzni, avšak pred revolúciou v roku 1989 nebol dokončený. V súčasnosti je druhou najväčšou administratívnou budovou na svete, sídli v ňom rumunský parlament či múzeá (vrátane Múzea komunistického totalitarianizmu).

Viac o sympóziu Európskej siete Pamäť a solidarita, ktoré sa od roku 2012 koná každoročne vo vybranom európskom meste, nájdete na webe ENRS: http://enrs.eu/sk/news/1826-the-7th-european-remembrance-symposium-has-finished

Panelové diskusie počas sympózia

Panelové diskusie počas sympózia

Panelové diskusie počas sympózia

Panelové diskusie počas sympózia

Panelové diskusie počas sympózia

Panelové diskusie počas sympózia

Účastníci mali možnosť predstaviť svoje vlastné projekty

Účastníci mali možnosť predstaviť svoje vlastné projekty

Účastníci mali možnosť predstaviť svoje vlastné projekty

Účastníci mali možnosť predstaviť svoje vlastné projekty

Foto: Európska sieť Pamäť a solidarita

Vytlačiť