Logo

V Budapešti podpísané memorandum o spolupráci ÚPN a maďarského NEB

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák a predsedníčka maďarského Výboru národnej pamäti (NEB) Réka Kiss Földváry podpísali 9. marca 2016 v Budapešti memorandum o spolupráci oboch partnerských inštitúcií. Udialo sa tak na základe vzájomných rozhovorov, ktoré sa uskutočnili v januári 2016 v Bratislave.

Obaja predstavitelia partnerských inštitúcií vyjadrili obojstrannú spokojnosť s podpisom memoranda a hneď aj prerokovali aktuálne možnosti spolupráce v najbližšom období. Predmetom memoranda je vyjadrenie obojstrannej ochoty k bližšej vzájomnej spolupráci v oblasti vyrovnávania sa s obdobím neslobody, dokumentácie zločinov komunizmu a jeho obetí a poskytovaní dokumentov týkajúcich sa zločinov komunizmu a jeho obetí v oboch krajinách. Obe inštitúcie budú spolupracovať aj pri organizácii vedeckých, alebo spomienkových podujatí venovaných výskumu, dokumentácii a zachovaniu živej pamäte oboch národov na obete komunizmu, či uctení si ich pamiatky. Budú si poskytovať výsledky svojich výskumov v podobe tlačených, elektronických, či audiovizuálnych výstupov. ÚPN a NEB budú v oblasti medzinárodnej spolupráce konať v súlade so zahraničnopolitickou orientáciou Slovenskej republiky a Maďarskej republiky, s cieľom šíriť dobré meno v zahraničí a podporovať budovanie dobrých vzájomných vzťahov oboch krajín. NEB bol zriadený na základe zákona v roku 2013. Jeho úlohou je podobne ako v prípade ÚPN zachovanie historickej pamäti v súvislosti s komunistickou diktatúrou, skúmanie fungovania mocenského mechanizmu komunistickej diktatúry a odhaľovanie páchateľov nepremlčateľných zločinov komunizmu.

Súčasťou cesty predstaviteľov a zamestnancov ÚPN do maďarskej Budapešti bola aj návšteva tkzv. Domu teroru spojená s prehliadkou expozície dokumentujúcej zločiny totalitného komunistického režimu v Maďarsku. Návštevu Domu teroru umožnil predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák aj viac ako trom desiatkam záujemcov z radov pracovníkov ÚPN a ich rodinným príslušníkom. Vydarená cesta do Maďarska bola prínosom nielen pre oblasť rozvoja zahraničnej spolupráce, ale aj ako motivácia a inšpirácia pre pracovníkov ÚPN do budúcnosti vzhľadom na zámer vybudovať múzeum zločinov komunizmu aj na Slovensku.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák a riaditeľka NEB Réka Földváryné Kiss pri podpise Memoranda o spolupráci.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák a riaditeľka NEB Réka Földváryné Kiss pri podpise Memoranda o spolupráci.

Srdečná atmosféra počas rokovania s maďarským NEB-om.

Srdečná atmosféra počas rokovania s maďarským NEB-om.

Teror Háza s menami obetí.

Teror Háza s menami obetí.

Zamestnanci ÚPN počas prijatia riaditeľom Teror Házu.

Zamestnanci ÚPN počas prijatia riaditeľom Teror Házu.

Foto: Marian Turza, ÚPNVytlačiť