V Bratislave vyhlásili výsledky súťaže o páde komunizmu v Poľsku

V Bratislave 29. mája 2014 vyhlásili výsledky súťaže, ktorú pri príležitosti blížiaceho sa 25. výročia pádu komunistického režimu v Poľsku vyhlásilo Veľvyslanectvo Poľskej republiky v SR v spolupráci s Ústavom pamäti národa pre študentov stredných škôl na Slovensku v napísaní eseje na tému „Pád komunizmu v Poľsku zo slovenskej perspektívy".

Slávnostný program sa v historickej budove Slovenskej národnej rady uskutočnil za účasti expremiérky Poľskej republiky Hanny Suchockej, exveľvyslankyne SR v Poľsku Magdalény Vášáryovej, prezidenta IVO Martina Bútoru, veľvyslanca Poľskej republiky na Slovensku Tomasza Chłońa, predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka a ďalších hostí. V rámci slávnostného odovzdania ocenení zazneli aj príhovory hostí. Veľvyslanec Tomasz Chłoń počas otvorenia podujatia poďakoval súťažiacim a zvlášť Ústavu pamäti národa, pričom vyzdvihol vzájomnú spoluprácu oboch subjektov. Expremiérka Hanna Suchocká si vo svojom príhovore zaspomínala na obdobie pádu komunizmu v Poľsku a udalosti, ktoré sa diali tesne potom. Magdaléna Vášáryová vo svojom príhovore zvýraznila historický vývoj a význam poľsko-slovenských vzájomných vzťahov.

Po diskusii prítomných s hosťami, výsledky súťaže vyhlásili predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák s riaditeľom Poľského inštitútu v Bratislave Andrzejom Jagodzińskim. Ondrej Krajňák pred vyhlásením výsledkov poďakoval súťažiacim za účasť a snahu, zablahoželal víťazom a vyjadril vďaku a potešenie z úspešnej spolupráce aj do budúcnosti veľvyslancovi Chłońovi.

Víťazkou súťaže sa stala Vanesa Lippová z Gymnázia na Grosslingovej v Bratislave, na druhom mieste skončila Alexandra Kredátusová z Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove a na treťom mieste sa umiestnil Juraj Kasarda z Gymnázia v Stropkove. Všetci ocenení účastníci obdržali čestné uznania a publikácie a víťazi boli navyše odmenení aj cenou v podobe poznávacieho zájazdu do Poľskej republiky a ročným jazykovým kurzom poľštiny v Poľskom inštitúte v Bratislave.

Organizátorom súťaže sa podarilo dosiahnuť ciele, ktorými boli šírenie informovanosti o Poľsku a jeho histórii medzi mládežou, propagácia demokracie a prehlbovanie poľsko-slovenského priateľstva. Súťažné eseje mali byť zamerané na poľsko-slovenské kontakty predstaviteľov vtedajšej opozície, porovnanie pádu komunizmu v Poľsku a na Slovensku, na úlohu osobností, akými boli Lech Wałęsa, bl. pápež Ján Pavol II. a ďalších, alebo činnosť hnutia „Solidarita" v 80-tych rokoch v Poľsku. O tom, že sa to podarilo svedčili aj súťažné práce a ich úroveň. Súťaž okrem Ústavu pamäti národa podporili aj partnerské inštitúcie, ako Európska sieť Pamäť a Solidarita, Európske centrum Solidarity, Poľský inštitút v Bratislave, Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky a Inštitút pamäti národa vo Varšave.

Z podujatia priniesli reportáž Správy RTVS, záznam si môžete pozrieť tu (od 36. minúty).

Foto: Veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku T. Chłoń, H. Suchocká, M. Bútora, M. Vášáryová a predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák.

Veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku Tomasz Chłoń, bývalá premiérka Poľskej republiky Hanna Suchocká, prezident IVO Martin Bútora, bývalá slovenská veľvyslankyňa v Poľsku Magdaléna Vášáryová a predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák.

Foto: Zaplnená sála historickej budovy Slovenskej národnej rady.

Zaplnená sála historickej budovy Slovenskej národnej rady.

Foto: Študenti zúčastnení súťaže na tému Pád komunizmu v Poľsku zo slovenskej perspektívy.

Študenti zúčastnení súťaže na tému „Pád komunizmu v Poľsku zo slovenskej perspektívy".

Foto: Eduard Stano, ÚPN


Vytlačiť